Zaloguj
Reklama

Prospektywna ocena wykonalności i bezpieczeństwa porodu pochwowego po zabiegu laparoskopowego usunięcia mięśniaków.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Prospektywna ocena wykonalności i bezpieczeństwa porodu pochwowego po zabiegu laparoskopowego usunięcia mięśniaków.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy była ocena bezpieczeństwa i możliwości przeprowadzenia porodu pochwowego po zabiegu laparoskopowego usunięcia mięśniaka (LM).

Reklama

Przeprowadzono badanie kliniczne prospektywne. W grupie badanej zebrano 1334 pacjentki po zabiegu LM wykonanym w okresie od stycznia 2000 do grudnia 2005.

Z każdą pacjentką przeprowadzono rozmowę związaną z wyborem i bezpieczeństwem przebiegu porodu pochwowego przed i po wykonaniu zabiegu LM. Przygotowano dokładny protokół odnoszący się do porodu pochwowego po zabiegu LM stosując kryteria dostępne dla wytycznych dotyczących  porodu pochwowego po cięciu cesarskim (CS). Z grupy badanej 221 kobiet, po zabiegu LM, zaszło w ciążę, z czego 111 pacjentek skierowano do porodu w szpitalu uniwersyteckim. Wyniki LM dla tych pacjentek były następujące: średnia wielkość największego mięśniaka (średnia ±SD, 95%CI), 66,1±18,8 (62,6-69,6)mm; średnia ilość wyłuszczonych mięśniaków, 3,5±3,6 (2,8-4,2). Z grupy 111 pacjentek, 82 opowiedziały się za przeprowadzeniem porodu pochwowego, a 29 wybrało cesarskie cięcie. Z grupy pacjentek, które zdecydowały się na poród pochwowy, u 8 z nich przeprowadzono planowane cesarskie cięcie z powodu wynikłych powikłań. Poród pochwowy miał miejsce w 59 przypadkach (79,7%) z pozostałych 74. U 15 kobiet nie udało się przeprowadzić porodu pochwowego, pacjentki te urodziły przez cesarskie cięcie: 11 kobiet z powodu niepowodzenia w indukowaniu porodu  lub braku spontanicznego porodu w 42 tygodniu ciąży; a w 4 przypadkach z powodu złego stanu płodu w czasie porodu. Nie zaobserwowano znamiennych statystycznie różnic  związanych ze sposobem porodu pomiędzy grupą z porodem pochwowym a grupą gdzie nie udało się przeprowadzić porodu pochwowego. U żadnej z pacjentek nie wystąpiło pęknięcie macicy.

Stwierdzono, iż przypadki pęknięć macicy u pacjentek po LM są dość rzadkie, a wybór porodu pochwowego wydaje się być bezpieczną opcją dla pacjentek kwalifikujących się do tego sposobu porodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Minimally Invasive Gynecology, Volume 15, Issue 4, July-August 2008, Pages 420-424

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze