Zaloguj
Reklama

Przebieg ciąży u pacjentek po transplantacji narządów.

Sala operacyjna
Fot. Pantherstock
Sala operacyjna
(0)

Autorzy przeanalizowali przebieg ciąży u kobiet po przeszczepach narządów. Większość przypadków dotyczyła ciąż pacjentek po przeszczepieniu nerki, ale ciąże możliwe są także po przeszczepach innych organów. Nie stwierdzono uszkodzeń płodów po stosowanych w czasie ciąży lekach immunosupresyjnych, ale zwiększona była częstotliwość występowania nadciśnienia, IUGR i występowanie porodów przedwczesnych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cardonick,-E; Moritz,-M; Armenti,-V, Obstet-Gynecol-Surv. 2004 Mar

Reklama
(0)
Komentarze