Zaloguj
Reklama

Przebieg leczenia zmierzającego do zachowania płodności u młodych kobiet z rakiem endometrium.

Autorzy: Niwa K et al.
Przebieg leczenia zmierzającego do zachowania płodności u młodych kobiet z rakiem endometrium.
Fot. Pantherstock
(5)

Badania przeprowadzone w Japonii obejmują grupę 12 kobiet poniżej 35 r.ż.

Reklama

Pacjentki te były leczone farmakologicznie (octan medroxyprogesteronu przez 6-10 miesięcy) oraz co 4 tygodnie wykonywano u nich abrazję jamy macicy.

W każdym przypadku doszło do całkowitej remisji choroby w ciągu 6-10 miesięcy leczenia. Dzięki temu siedem z dziesięciu zaszło w ciążę, pię z nich urodziło donoszone dzieci. Jednak w odległej obserwacji ( > 30 mies.) doszło do nawrotu choroby i w 4 przypadkach konieczne było leczenie operacyjne. Żadna z kobiet nie miała jednak odległych przerzutów, żadna też nie zmarła w wyniku choroby.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • MEDLINE

Reklama
(5)
Komentarze