Zaloguj
Reklama

Przedciążowy wzrost masy ciała prowadzi do zwiększenia ryzyka matki i płodu.

Przedciążowy wzrost masy ciała prowadzi do zwiększenia ryzyka matki i płodu.
Fot. Panthermedia
(5)

Grudzień 2005- coraz więcej kobiet, które zachodzą w ciążę ma nadwagę lub cierpi na otyłość. Jest to stan stanowiący zagrożenie ryzykiem zarówno dla matki jak i płodu  -donoszą naukowcy z uniwersytetu w Bufalo.

Reklama

Analiza przedciążowego BMI przeprowadzona w grupie 79000 kobiet z 8 różnych krajów, które zaszły w ciążę w latach 1999-2003 wykazała, iż liczba kobiet otyłych przed ciążą wzrosła o 8 % a kobiet z nadwagą o 11% w badanym okresie czasu.

Wyniki również wykazały spadek liczby kobiet z przedciążową prawidłową masą ciała lub z niedowagą w okresie badanych 5 lat. Obserwowane zmiany nie były zależne od wieku, pochodzenia, stopnia wykształcenia, rodzaju ubezpieczenia, poprzednich porodów, stanu społecznego, średniego przychodu w rodzinie czy też palenia.

Artykuł opisujący wyniki badania został opublikowany w the American Journal of Obstetrics and Gynecology (grudzień 2005).

Otrzymane wyniki można odnieść do dużej populacji kobiet gdyż są zgodne z wynikami innych prac opublikowanych wcześniej (trzy prace) oraz dotyczą badania dużej grupy kontrolnej.

„40.5 % pacjentek w 2003 roku wykazywało BMI przedciążowe mieszczące się w kategorii otyłości i nadwagi w porównaniu do 37.1% takich kobiet w roku 1999.” –mówi dr. John Yeh, główny autor badania (profesor katedry ginekologii i położnictwa UB School of Medicine)” wskazuje to na 9.2% wzrost w ciągu 5 lat”.

„Zwiększenie się liczby pacjentek otyłych jest ważną obserwacją zarówno dla położników jak i  pacjentek gdyż sama otyłość może stanowić czynnik wysokiego ryzyka dla kobiet ciężarnych”.-twierdzi Dr. Yeh.

„Otyłe pacjentki będące w ciąży znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia cukrzycy ciążowej, związanego z ciążą nadciśnienia, stanu przedrzucawkowego, śmierci noworodkowej jak również powikłań porodowych”

Autorzy pracy przeprowadzili analizę danych z the Western New York Perinatal Data System, w którym to znajdują się informacje o ponad 200 różnych parametrach związanych między innymi z  charakterystyką demograficzną, położniczą, medyczną  porodów.

W grupie badanej 39% kobiet rodziło po raz pierwszy, 64% pacjentek mieszkało w dużych ośrodkach miejskich a 80% badanych nie paliło.

Połowa kobiet miała wskaźnik BMI w normie, a ¼ grupy badanej była otyła w czasie zajścia w ciążę.  W ciągu okresu 5 lat procent kobiet mających prawidłowe BMI spadł z 50.8% do 49.2 % w roku 2003.

W tym samym okresie czasu ilość kobiet z nadwagą wzrosła z 13.2% do 14.6%, a liczba kobiet otyłych podwyższyła się z 25.1% na 25.9%.

Zagrożenie stanem przedrzucawkowym jest poważnym problemem dla matek otyłych i z nadwagą i przy nieodpowiedniej pomocy medycznej może spowodować śmierć zarówno matki jak i dziecka. W wyniku wystąpienia stanu przedrzucawkowego następuje kurczenie naczyń krwionośnych powodujące wysokie ciśnienie krwi i spadek prędkości przepływu strumienia krwi co z kolei może negatywnie oddziaływać na wiele organów łącznie z wątrobą i nerkami. Mniejszy dopływ krwi do łożyska może powodować słaby wzrost płodu, zmniejszenie ilości płynu owodniowego oraz przedwczesnego odklejenia łożyska.

Cukrzyca ciążowa jest jednostką mniej groźną od stanu przedrzucawkowego, powodującą podwyższenie poziomu cukru we krwi okresie ciąży. Stan ten często ustępuje po porodzie ale podwyższa ryzyko wystąpienia u matki w późniejszym okresie cukrzycy typu 2.

Dr. Yeh podkreślił, iż wiele kobiet przybiera na wadze w okresie ciąży, a po porodzie przybrane kilogramy nie znikają. „Stan taki podwyższa u danej kobiety ryzyko wystąpienia w przyszłości chorób związanych z otyłością”.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University at Buffalo, USA

Reklama
(5)
Komentarze