Zaloguj
Reklama

Przewlekły ból okolicy sromu oraz innych okolic narządu rodnego – badania ankietowe.

Autorzy: Bachmann GA et al.
Przewlekły ból okolicy sromu oraz innych okolic narządu rodnego – badania ankietowe.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była charakterystyka i ocena chorobowości przewlekłych ginekologicznych dolegliwości bólowych, w szczególności przewlekłego bólu okolicy sromu. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety, rozsyłanej do pacjentek poprzez pocztę internetową.

Reklama

W grupie badanej znalazły się kobiety w wieku od 18 do 80 lat będące pacjentkami szpitala objętego ankietyzacją. W ocenie pod uwagę wzięto następujące czynniki: jakość życia, ogólny wywiad chorobowy i wywiad położniczo-ginekologiczny danej pacjentki. Wysłano 4,872 ankiet, a odpowiedzi udzieliło 36,8% respondentek. W badanej populacji kobiet przeważała narodowość kaukaska (83%), a średnia wieku wynosiła 50,2 lata.

Około 4% ankietowanych pacjentek zgłosiło w ankiecie dolegliwości bólowe sromu w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających badanie ankietowe, a 17% pacjentek doniosło o przypadkach chronicznego bólu pochodzenia ginekologicznego mającego inne podłoże.

Kobiety skarżące się na bóle sromu oraz innych okolic narządu rodnego, w porównaniu z kobietami bez tych dolegliwości, były dwukrotnie bardziej podatne na depresję, infekcje pochwowe oraz częściej narzekały na gorszą jakość życia i większy stres. W grupie kobiet z bólami sromu częściej występowała dyspareunia oraz dyskomfort życia codziennego w porównaniu do grupy kobiet z bólami ginekologicznymi innego pochodzenia.

Częstość występowania bólów sromu w badanej grupie okazała się być niższa w porównaniu do poprzednio przeprowadzonej ankiety. Chroniczny ból o podłożu ginekologicznym, a w szczególności bóle sromu wpływają negatywnie na jakość życia zarówno intymnego jak i codziennego. Chroniczny ból sromu był także powiązany z częstszymi infekcjami pochwowymi oraz z większym stresem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Reprod-Med. 2006 Jan; 51(1): 3-9

Reklama
(0)
Komentarze