Zaloguj
Reklama

Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego.

Autorzy: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Rekomendacje Zarządu Głównego PTG w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego.
Fot. Pantherstock
(0)

Ostatnie rekomendacje Zarządu Głównego PTG opracowane i opublikowane przez grupę Ekspertów powołaną decyzją Prezydium Zarządu Głównego w dniu 10.7 2004 roku.
Przyjęto wtedy zasadę stałego modyfikowania Rekomendacji w sprawie stosowania terapii hormonalnej wieku menopauzalnego i aktualizacji wynikającej z postępu wiedzy. Opracowanie niniejsze jest wynikiem realizacji tej decyzji.

Reklama

W wyniku dyskusji i oceny powyższych danych Grupa Ekspertów zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie doboru właściwej dawki stosowanej HT (Terapii hormonalnej wieku menopauzalnego - ang. Hormonal Therapy) oraz konieczne jej dostosowanie do:

 • oczekiwań kobiety
 • wieku
 • czasu trwania okresu menopauzalnego
 • chorób towarzyszących
 • planowanego okresu stosowania HT
 • drogi podania HT

Grupa Ekspertów rekomenduje, aby dążyć do stosowania najniższej, skutecznie działającej dawki i dotyczy to w równej mierze obu składowych:

 • estrogennej
 • progestagennej

Grupa Ekspertów stwierdza, że wybór niskiej dawki estrogenu i progestagenu prowadzi do znacznej redukcji ryzyka pomenopauzalnej hormonoterapii, do podniesienia bezpieczeństwa jej stosowania.

Kluczowe przesłanki, które są punktem wyjścia do zalecania najniższej, skutecznej dawki HT obejmują:

 • ogólne względy bezpieczeństwa
 • redukcję objawów ubocznych
 • mastalgię
 • możliwość dłuższego stosowania
 • skuteczność porównywalną z wyższymi dawkami
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze