Zaloguj
Reklama

Rodność a ryzyko zespołu metabolicznego u kobiet.

Autorzy: Adi Cohen
Rodność a ryzyko zespołu metabolicznego u kobiet.
Fot. ojoimages
(5)

Jak wynika z raportu The Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III) w Stanach Zjednoczonych występuje duża ilość przypadków zespołu metabolicznego. Jednak związek pomiędzy czynnikami rozrodczymi i zespołem metabolicznym w grupie kobiet nie jest znany.

Reklama

Zbadano związek pomiędzy ilością dzieci karmionych piersią a ryzykiem wystąpienia zespołu metabolicznego wśród kobiet amerykańskich. Do analizy wykorzystano państwowe dane reprezentatywne pochodzące z the Third National Health and Nutrition Examiantion Survey  (NHANES III). W raporcie uwzględniono grupę 4699 (wiek ≥20) kobiet. Zespół metaboliczny zdefiniowano zgodnie z kryteriami ATP III.

Ogółem, u 22,6% kobiet wykryto zespół metaboliczny. Współczynnik występowania zespołu metabolicznego wzrastał znacząco wraz ze wzrostem ilości dzieci. Po korekcji ze względu na wiek, rasę/pochodzenie, dochody, wykształcenie oraz inne społeczno-demograficzne jak również rozrodcze i behawioralne czynniki ryzyka, szanse wystąpienia zespołu metabolicznego wzrastały o 13% wraz z każdym kolejnym dzieckiem. W podobnym tematycznie badaniu, szanse wystąpienia zespołu metabolicznego zmniejszały się o 22% u kobiet, które karmiły piersią przez okres co najmniej jednego miesiąca. Jednakże oba te wpływy traciły swoje znaczenie statystyczne po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała (BMI).

W przeanalizowanej grupie reprezentatywnej kobiet stwierdzono, iż zwiększająca się ilość potomstwa była powiązana z wyższymi współczynnikami ryzyka zespołu metabolicznego, a karmienie piersią było związane z obniżeniem się współczynnika występowania zespołu metabolicznego. Znaczenie tych zależności uległo zredukowaniu, po uwzględnieniu BMI, co może sugerować, iż masa ciała lub zmiany masy ciała mogą stanowić ważny mediator wpływu rodności i karmienia piersią na ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Women\

Reklama
(5)
Komentarze