Zaloguj
Reklama

Ryzyko zakażenia dziecka przez matkę przewlekle zakażoną HCV

Autorzy: Aniszewska M, Kowalik-Mikołajewska B.
Ryzyko zakażenia dziecka przez matkę przewlekle zakażoną HCV
Fot. Pantherstock
(0)

Przewlekłe zakażenie HCV u matki stwarza dość istotne zagrożenie przeniesieniem zakażenia HCV na nowo narodzone dziecko.

Reklama

Na podstawie szacowanej częstości zakażeń HCV w Polsce i w Europie przypuszcza się, że w naszym kraju każdego roku około 3800 dzieci rodzi się z matek przewlekle zakażonych HCV. Jak podają lekarze z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie częstość trwałego zakażenia dzieci po odmatczynej ekspozycji na wirusa HCV wynosi około 14%. Niestety w przeciwieństwie do zakażeń HBV nie istnieje skuteczna profilaktyka czynno-bierna.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Materiały XXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów, Rzeszów 16-18 czerwca 2005

Reklama
(0)
Komentarze