Zaloguj
Reklama

SCC-Ag – nowy marker przydatny w prognozowaniu rokowania chorych z rakiem sromu?

Autorzy: Hefler LA et al.
SCC-Ag – nowy marker przydatny w prognozowaniu rokowania chorych z rakiem sromu?
Fot. Pantherstock
(0)

Opisano parametry, które mogą być pomocne przy prognozowaniu szans na przeżycie w przypadku wykrycia wczesnego stadium rozwojowego nowotworu sromu.

Reklama

U 61 pacjentek, które kwalifikowały się do operacji radykalnego usunięcia sromu, mierzono stężenie SCC-Ag w surowicy. Średnie stężenie wynosiło 1,5 ng/ml. U pacjentek w bardziej zaawansowanym stadium rozwojowym nowotworu stężenie to było wyższe i wynosiło 2,6 ng/ml, natomiast u pacjentek w początkowym stadium niecałe 1 ng/ml.

Na stężenie SCC-Ag nie wpływały takie cechy jak wiek pacjentki, umiejscowienie guza oraz to czy zostały zajęte węzły chłonne.

Dowiedziono także, że  na prognozowanie przeżycia pacjentki ma wpływ to, czy zostały zajęte węzły chłonne oraz rozległość guza. Na rokowanie nie ma wpływu wiek pacjentki oraz stężenie SCC-Ag w surowicy.

Dlatego też SCC-Ag raczej nie może być parametrem prognostycznym w nowotworach sromu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecol-Oncol. 2005 Jun; 97(3): 904-7

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze