Zaloguj
Reklama

Skuteczna terapia dwóch pacjentek z nawracającym rakiem piersi z przerzutami do mózgu.

Autorzy: Hojo S et al.
Skuteczna terapia dwóch pacjentek z nawracającym rakiem piersi z przerzutami do mózgu.
Fot. ojoimages
(5)

Praca opisuje przypadek dwóch pacjentek z nawracającym rakiem piersi z przerzutami do mózgu leczonych przy pomocy stereotaktycznej radiochirurgii przy użyciu gamma-knife (noża gamma).

Reklama

Pierwszą pacjentką była 50-letnia kobieta. Kobietę tą poddano radykalnej mastektomii prawej piersi we wrześniu 1993 roku. W czerwcu 2000 pojawiły się liczne przerzuty do wątroby, dlatego też terapia CEF dotyczyła również chemioterapii lokoregionalnej, a w grudniu 2001 wykonano u pacjentki operację wycięcia prawego płata wątroby. Kolejnym zabiegiem była całkowita histerektomia oraz obustronne wycięcie przydatków z powodu przerzutów do jajników. Badanie MRI ujawniło obecność przerzutów do mózgu mających średnicę 1 cm (kwiecień 2005), dlatego też wykonano u pacjentki stereotaktyczną radiochirurgię metodą gamma knife. Po radiochirurgii rozpoczęto terapię z paklitakselem (1 tydzień), po której pacjentkę poddano chemioterapii doustnej kapecytabiną.

Drugą pacjentka była 56-letnia kobieta. Pacjentkę tą poddano mastektomii z zaoszczędzeniem skóry piersi z limfadenektomią pachową raka prawej piersi (listopad 2002). Przerzuty do mózgu wykryto u pacjentki w październiku 2004 i wtedy wykonano stereotaktyczną radiochirurgię metodą gamma knife. Po radiochirurgii zastosowaną tygodniową terapię paklitakselem z anastrozolem.

W obu przypadkach w czasie dotychczasowej obserwacji nie stwierdzono powiększania się guzów mózgu (marzec 2006).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gan To Kagaku Ryoho. 2006 Nov;33(12):1910-2.

Reklama
(5)
Komentarze