Zaloguj
Reklama

Skutki stosowania podtrzymującej terapii opioidami u kobiet w ciąży

Skutki stosowania podtrzymującej terapii opioidami u kobiet w ciąży
Fot. panthermedia
(0)

Niedawno przeprowadzono badania na wpływem przyjmowania przez ciężarne kobiety podtrzymującej terapii opioidami na ich dzieci.

Reklama

Leczenie ciężarnych kobiet uzależnionych od opioidów stanowi trudny i złożony problem. Nina Ebner z Austrii i współpracownicy porównali niedawno stan zdrowia noworodków (w tym zakres i czas trwania noworodkowego zespołu abstynencji NAS), których matki zażywały opioidy w trakcie ciąży.
Badane kobiety podzielono na trzy grupy ze względu na to, jakie substancje narkotyzujące przyjmowały. Leczenia noworodkowego zespołu abstynencji wymagało sześćdziesiąt procent noworodków. NAS nie wystąpił w stopniu wymagającym leczenia u znacznej liczby dzieci matek przyjmujących buprenorfinę. Przyjmowanie chlorowodorku morfiny przez noworodki spowodowało skrócenie czasu leczenia NAS w porównaniu z terapią fenobarbituranami.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze