Zaloguj
Reklama

Status społecznoekonomiczny a wyniki przeżywalności pacjentek z rakiem szyjki macicy wśród kobiet starszych.

Autorzy: Ann L. Coker et al.
Status społecznoekonomiczny a wyniki przeżywalności pacjentek z rakiem szyjki macicy wśród kobiet starszych.
Fot. ojoimages
(5)

Wśród dobrze poznanych czynników przeżywalności związanej z rakiem szyjki macicy znajdują się: stadium zaawansowania guza, wiek, rodzaj komórek nowotworowych. Jednak czynniki społeczno- ekonomiczne także mogą tu odgrywać ważną rolę. Celem pracy była ocena przeżywalności związanej z rakiem szyjki macicy wyznaczanej poprzez wskaźniki społecznoekonomiczne i rasowo/etniczne w grupie kobiet starszych z zdiagnozowanym rakiem szyjki macicy.

Reklama

W grupie badanej zebrano 1251 kobiet z rakiem szyjki macicy w wieku powyżej 65 lat. Wszystkie pacjentki miały podobny dostęp do opieki medycznej (rodzaj ubezpieczenia). Przeprowadzono złożony pomiar statusu społecznoekonomicznego pod kątem statusu zasobności, wykształcenia, oraz dochodów.

Wzrastający wiek oraz zaawansowanie guza były związane ze słabszymi wynikami przeżywalności zarówno związanej z chorobą podstawową (rak szyjki macicy), jak również przeżywalności dotyczącej wszystkich innych przyczyn..

Po dopasowaniu statystycznym ze względu na istniejące różnice, kobiety po histerektomii vs. pacjentki bez operacji lub też jakiegokolwiek leczenia miały znacznie lepsze wyniki przeżywalności związanej z rakiem szyjki macicy. Czynniki społecznoekonomiczne nie były związane z przeżywalnością dotyczącą raka szyjki macicy. Nie zaobserwowano żadnego wpływu czynników rasowych/etnicznych (po uwzględnieniu czynników społecznoekonomicznych) na wyniki przeżywalności (związanej z rakiem szyjki jak również wielo-przyczynowej).

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecologic Oncology, 2006, Volume 102, Issue 2, 278-284.

Reklama
(5)
Komentarze