Zaloguj
Reklama

Stosowanie hormonów tarczycy u kobiet ciężarnych a wyniki noworodkowe.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Stosowanie hormonów tarczycy u kobiet ciężarnych a wyniki noworodkowe.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy było zebranie danych dotyczących wyników noworodkowych łącznie z występowaniem wad wrodzonych u noworodków matek przyjmujących hormony tarczycy w okresie ciąży jak również przedstawienie charakterystyki tej grupy kobiet.

Reklama

Dane pochodziły z Swedish Heath Register. Populacja badana obejmowała wszystkie ciężarne (n=848468) i wszystkie noworodki (n=861989) urodzone na terenie Szwecji w latach od 1 lipca 1995 do 31 grudnia 2004. Z badanej populacji wyodrębniono kobiety stosujące hormony tarczycy we wczesnym okresie ciąży lub, którym przepisano takie hormony w późniejszym okresie ciąży (n=9866) oraz ich potomstwo (n=10055). Grupę kontrolną stanowiły wszystkie pozostałe kobiety będące w ciąży i rodzące w badanym przedziale czasu.  Główne parametry oceny klinicznej obejmowały: wyniki noworodkowe, występujące wady oraz charakterystykę matek. Dane analizowano z uwzględnieniem wyznaczonych parametrów zakłócających.

Zaobserwowano, iż kobiety stosujące tyroksynę wykazywały podwyższone wskaźniki występowania stanu przedrzucawkowego, cukrzycy (występującej przed ciążą jak i cukrzycy ciążowej), cięć cesarskich oraz częściej w tej grupie indukowano poród w porównaniu do grupy kontrolnej. Ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu było nieznacznie podwyższone ( OR 1,13, 95% CI 1,03-1,25). Chorobę tarczycy wykryto u 8 noworodków  (7 przypadków tyreotoksykozy i jeden przypadek niezdiagnozowany ). Nie stwierdzono żadnych dalszych nieprawidłowości w grupie noworodków. Wykryto niskie lecz znamienne statystycznie ryzyko wystąpienia wad wrodzonych w badanej grupie noworodków (OR-1,14, 95% CI 1.05-1,26).

Kobiety przyjmujące hormony tarczycy w okresie ciąży wykazują podwyższone ryzyko wystąpienie niektórych powikłań ciążowych jednakże ich potomstwo było w nieznacznym stopniu narażone na skutki uboczne stosowania przez matki tego typu leków.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(6):617-27.

Reklama
(0)
Komentarze