Zaloguj
Reklama

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u kobiet karmiących piersią

Autorzy: Whitby DH, Smith KM.
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u kobiet karmiących piersią
Fot. Panthermedia
(5)

Spośród nowoczesnych inhibitorów zwrotnego wchłaniania serotoniny (SSRI) najlepiej zbadana i najbezpieczniejsza wydaje się sertralina, która jest lekiem zalecanym u pacjentek z depresją poporodową, nigdy wcześniej nie leczonych psychiatrycznie.

Reklama

Depresja poporodowa jest częstym i poważnym problemem zdrowotnym. Często wskazane jest włączenie u matki leczenia farmakologicznego. Z przeglądu piśmiennictwa w tej dziedzinie wynika, że brak jest badań randomizowanych, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, ale na podstawie dostępnych danych można zaryzykować stwierdzenie, że objawy niepożądane dla dziecka i matki karmiącej są stosunkowo rzadkie i nie stwarzają istotnego zagrożenia.

Spośród nowoczesnych inhibitorów zwrotnego wchłaniania serotoniny (SSRI) najlepiej zbadana i najbezpieczniejsza wydaje się sertralina, która jest lekiem zalecanym u pacjentek nigdy wcześniej nieleczonych. U kobiet, które już wcześniej były skutecznie leczone przeciwdepresyjnie zaleca się ponowne włączenie leku o sprawdzonej już skuteczności.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pharmacotherapy. 2005 Mar;25(3):411-25.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze