Zaloguj
Reklama

Stosunek białko/kreatynina w DZM u ciężarnych ze stanem przedrzucawkowym.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Stosunek białko/kreatynina w DZM u ciężarnych ze stanem przedrzucawkowym.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy była ocena przydatności zależności białko/kreatynina w dobowej zbiórce moczu (DZM) w grupie kobiet ciężarnych z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego.

Reklama

Źródło danych stanowiły artykuły z bazy Medline, CINHAL i Cochrane. Wybrane prace dotyczyły pacjentek z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego, u których przeprowadzono 24-godzinną zbiórkę moczu i zbadano zależność białko/kreatynina.

Z badań wyłączono pacjentki z chronicznymi schorzeniami takimi jak przewlekłe nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność nerek. Stosując ankietę the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies utworzono dwie grupy: spełniającą wszystkie wymagane kryteria wyboru oraz niespełniającą kryteriów wyboru. Otrzymane grupy badane poddano analizie uwzględniając opinię dwóch niezależnych badaczy. Stworzono wykres porównujący sześć krzywych dotyczących charakterystyk badań.

21 prac dotyczyło tematyki, tylko 7 z nich spełniało kryteria włączenia (ilość pacjentek 1717). Grupa 1 (trzy badania) liczyła 510 pacjentek. Wybrane badania oceniały różne punkty odcięcia związane z pozytywnym stosunkiem białko/kreatynina o przedziale od 130 mg/g do 700 mg/g. Dla zależności białko/kreatynina w zakresie 130-150 mg/g, czułość diagnozy wahała się w przedziale 90-99%, a specyficzność 33-65%; dla stosunku białko/kreatynina wynoszącego 300 mg/g czułość metody wahała się od 81 do 98%, a specyficzność od 52-99%; dla stosunku białko/kreatynina w granicach 600-700 mg/g czułość metody wynosiła 85-87%, a specyficzność 96-97%.

Losowe wyznaczanie stosunku białko/kreatynina jest pomocnym narzędziem diagnostycznym głównie w przypadkach, kiedy zależność ta wynosi poniżej 130-150 mg/g. Środkowy przedział zależności białko/kreatynina (300 mg/g) wykazuje słabą specyficzność i czułość i wymaga pełnej 24-godzinnej zbiórki moczu w celu uzyskania dokładniejszych wyników. Wyższe wartości progowe nie zostały poddane dokładniej analizie badawczej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2008;112:135-144

Reklama
(5)
Komentarze