Zaloguj
Reklama

Stosunek lekarzy położników i położnych do zabiegów cięć cesarskich.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Stosunek lekarzy położników i położnych do zabiegów cięć cesarskich.
Fot. Pantherstock
(0)

Ilość wykonywanych zabiegów cięcia cesarskiego uległa podwyższeniu na całym świecie. W samych Włoszech cesarskie cięcia stanowią ponad 35% porodów. Czynniki kliniczne odgrywają w takich przypadkach ważną rolę, ale również nie bez znaczenia jest postawa osób pracujących w służbie zdrowia wobec zabiegów cięcia cesarskiego. Postawa ta wymaga bardziej szczegółowego zbadania w celu prawidłowej dalszej identyfikacji wskazań i ograniczeń do zabiegów cięcia cesarskiego.

Reklama

Celem przedstawianej pracy było zbadanie nastawienia wśród pielęgniarek, położnych i lekarzy położników do zabiegów cięcia cesarskiego. Osoby te  pracowały na terenie tego samego kraju. Przeprowadzono badanie ankietowe stosując anonimowy kwestionariusz  The Survey Of Clinicans Views on Cesarean Section, obejmujący 35 otwartych i zamkniętych pytań. Kwestionariusz wypełniali pracownicy (położne i lekarze położnicy) szpitala w Modena, Włochy. W grupie badanej zebrano 248 ankietowanych. Postawa położnych pielęgniarek wobec cięcia cesarskiego była  odmienna w porównaniu do opinii lekarzy. 65% pielęgniarek położnych uważało ilość wykonywanych zabiegów cesarskiego cięcia za zbyt wysoką w porównaniu do 34% lekarzy wyrażających taką samą opinię (p<0,001). Położne również mniej chętnie skłaniały się do  opinii, iż cesarskie cięcie jest korzystne dla matek (p=0,02) lub jest wskazane po wykonanym w poprzedniej ciąży zabiegu cesarskiego cięcia (p<0,001). Nie zaobserwowano różnic dotyczących opinii na temat cesarskich cięć pomiędzy lekarzami położnikami kobietami a mężczyznami.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym postawa wobec cesarskiego cięcia bardziej była zależna od wykonywanego zawodu niż od płci. Otrzymane wyniki mogą być pomocne w  celu polepszania programów społecznych ukierunkowanych  na zapewnienie lepszej opieki kobietom ciężarnym i kobietom rodzącym.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BIRTH 35:2 June 2008

Reklama
(0)
Komentarze