Zaloguj
Reklama

Stres i niewydolność łożyska badana przy zastosowaniu ultrasonografii dopplerowskiej we wczesnym i środkowym okresie ciąży.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Stres i niewydolność łożyska badana przy zastosowaniu ultrasonografii dopplerowskiej we wczesnym i środkowym okresie ciąży.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy wynikami ankietowymi i biomarkerami stresu a niewydolnością łożyska (diagnozowaną przy zastosowaniu badania dopplerowskiego tętnic macicznych i pępowinowych) w celu określenia czy ograniczenia w przepływie krwi do łożyska powodowane stresem mogą przyczynić się do negatywnego oddziaływania stresu na zdrowie w czasie ciąży.

Reklama

872 kobiety poddano badaniu ultrasonograficznemu tętnic macicznych w 15-19 tygodniu ciąży oraz badaniu tętnic macicznych i pępowinowych w 24-29 tygodniu ciąży. Wyznaczono wskaźniki oporu i pulsacji. Psychospołeczny poziom doświadczanego stresu analizowano dwukrotnie w okresie ciąży na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety. Dwukrotnie również zmierzono stężenie kortyzolu i hormonu uwalniania kortykotropiny (CRH). Zastosowano modele liniowe i hierarchiczne do oceny zależności pomiędzy odnotowanym stresem, hormonami stresu a wskaźnikami badania dopplerowskiego.

Wskaźnik oporu dla tętnic pępowinowych był wyższy dla młodszych kobiet, o niższym poziomie wykształcenia, samotnych oraz palących. Wskaźnik pulsacji tętnicy macicznej był wyższy w grupie kobiet ze stanem przedrzucawkowym, żyjących samotnie, o wysokim BMI lub u których miał miejsce przynajmniej  przyrost masy ciała w okresie ciąży.

Podwyższone stężenia CRH były związane z niewielkim wzrostem pulsacji tętnicy macicznej i wskaźnika oporności tętnicy pępowinowej. Psychospołeczne parametry stresu nie były stale związane z wyższymi wartościami wskaźników oporu łożyskowego (niewydolności łożyska).

Autorzy wnioskują, iż podwyższone stężenia CRH mogą być związane z podwyższoną opornością łożyska. W innym przypadku uzyskane wyniki nie potwierdzają hipotezy, iż ograniczenia w przepływie krwi do płodu są głównym mechanizmem przez który stres wpływa negatywnie na stan zdrowia płodu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 32, Number 1, July 2008, pp. 23-30(8)

Reklama
(5)
Komentarze