Zaloguj
Reklama

Suplementacja wapniem w okresie ciąży w celu zapobiegania nadciśnienia u ciężarnych.

Autorzy: Hofmeyr GJ et al.
Suplementacja wapniem w okresie ciąży w celu zapobiegania nadciśnienia u ciężarnych.
Fot. ojoimages
(5)

Stan przedrzucawkowy i rzucawka są częstą przyczyną występowania ciężkiej chorobowości i zgonów. Suplementacja wapniem może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka stanu przedrzucawkowego poprzez cały szereg powiązanych mechanizmów oraz może zapobiec przedwczesnemu porodowi.

Reklama

Celem pracy była ocena wpływu suplementacji wapniem w okresie ciąży na występowanie zaburzeń nadciśnieniowych związanych z ciążą oraz powiązanych z nimi wyników perinatalnych.

Jako źródło danych zastosowano: The Cochrane Pregnancy and Chilbirth Group Trias Register (luty 2006), the Cochrane Register of Controlled Trias (biblioteka Cochrane, 2005) oraz skontaktowano się z autorami analizowanych badań.

Do analizy włączono 12 badań o wysokiej jakości. Ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia zmniejszało się w przypadkach stosowania suplementacji wapniem w porównaniu do grup stosujących placebo (11 badań, 14946 pacjentek, względne ryzyko (RR) 0.70, 95% CI 0.57-0.86). Odnotowano również spadek ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego związanego z suplementacją wapniem (12 badań, 15206 pacjentek: RR 0.48, 95% CI 0.33-0.69). Wpływ suplementacji wapniem był większy w grupie kobiet wysokiego ryzyka (5 badań, 587 pacjentek: RR 0.22, 95% CI0.12-0.42) oraz w przypadkach pacjentek z niską ilością podstawową (odniesienia) przyjmowanego wapnia (7 badań, 10154 pacjentek: RR 0.36, 95% CI 0.18-0.70).

Stwierdzono, iż zmniejszyła się liczba przypadków śmierci matek i ciężkiej chorobowości (4 badania, 9732 pacjentek: RR 0.80, 95% CI 0.65-0.97). Większość kobiet biorących udział w badaniach należała do grupy niskiego ryzyka i miała dietę ubogą w wapń. Przypadki zgonu matki miały miejsce tylko w jednym badaniu. Jeden zgon wystąpił w grupie z suplementacją wapniem a sześć zgonów w grupie z placebo.

Nie stwierdzono ogólnego wpływu na występowanie ryzyka porodu przedwczesnego (10 badań, 14751 kobiet, RR 0.81, 95%CI 0.64-1.03), czy też urodzeń martwych płodów lub śmierci noworodka przed wypisem ze szpitala (10 badań, 15141 noworodków, RR0.89, 95%CI 0.73-1.09).

Suplementacja wapniem wydaje się zmniejszać aż o połowę ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Nie wykryto żadnych innych wyraźnych korzyści wypływających z suplementacji tym pierwiastkiem.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Cochrane Library, Issue 3, 2006.

Reklama
(5)
Komentarze