Zaloguj
Reklama

Szczepionka HPV już dostępna w Polsce

Autorzy: dr n.med. Beata Młynarczyk
Szczepionka HPV już dostępna w Polsce
Fot. ojoimages
(5)

Zakażenia genitalnymi typami ludzkich wirusów brodawczaka ( human papillomavirus HPV) mogą być przyczyną stanów przednowotworowych (neoplazji śródnabłonkowej) i raków szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu i prącia ( głównie HPV 16 i 18) lub wywoływać brodawki płciowe (kłykciny kończyste, głównie HPV 6 i 11).

Reklama

Kontakt z wirusami ma większość aktywnej seksualnie populacji a objawy kliniczne stwierdza się u ok. 1% osób na świecie. Szczepionka profilaktyczna zawierająca białka otoczki L1 czterech wirusów: HPV16, 18, 6 i 11 została zarejestrowana w Polsce i od 20.11.2006 jest dostępna w aptekach pod nazwą handlową Silgard. Zalecane jest stosowanie szczepionki u dzieci 9-15 r. ż. oraz u kobiet 15 -26 letnich. Wcześniejsze badania kliniczne na dużej grupie młodych kobiet wykazały 100% skuteczność szczepionki w zapobieganiu występowaniu zmian typu neopazji śródnabłonkowej (czyli w konsekwencji również rakowi) szyjki macicy oraz kłykcinom kończystym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Przełom w profilaktyce raka szyjki macicy oraz innych zmian wywołanych przez ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV), konferencja18.11.2006 Warszawa

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze