Zaloguj
Reklama

Terapia hormonalna a choroba niedokrwienna serca wśród młodszych kobiet postmenopauzalnych.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Terapia hormonalna a choroba niedokrwienna serca wśród młodszych kobiet postmenopauzalnych.
Fot. ojoimages
(0)

Badanie kliniczne z randomizacją the Women's Health Initiative (WHI RCT) głównie dotyczyło kobiet starszych natomiast nie skupiano się na kobietach młodszych i możliwości ochronnego wpływu terapii hormonalnej dotyczącego chorób wieńcowych właśnie w tej grupie pacjentek.

Reklama

W grupie badanej zebrano kobiety w wieku 50-55 lat. Badanie przeprowadzono opierając się o model wcześniejszego podobnego badania klinicznego dotyczącego kobiet w starszym wieku. Dokonano porównania 30102 pacjentek nienarażonych na działanie skoniugowanych estrogenów i norgestrelu z 20654 pacjentkami stosującymi te leki.

Ilość zawałów serca nie uległa znaczącej zmianie przy stosowaniu terapii hormonalnej (skorygowane ryzyko względne HR  0.91; 95% CI, 0.69-1.20).  Przypadki krwotoków, żylnych incydentów zakrzepowozatorowych (ang. Venous Thromboembolic Events - VTE), raka piersi, uszkodzeń biodrowych były podobne w obu grupach (tj. kobiet w starszym wieku i młodszych badanych pacjentek).

Uzyskane podobne wyniki w obu grupach kobiet wskazują, iż terapia hormonalna nie zapobiega chorobom wieńcowym w grupie młodszych kobiet postmenopauzalnych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Menopause. 2007 May 11

Reklama
(0)
Komentarze