Zaloguj
Reklama

Terapia izoflawonami w przypadku ostrych objawów menopauzy.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Terapia izoflawonami w przypadku ostrych objawów menopauzy.
Fot. Panthermedia
(0)

Początek objawów klimakterium (uderzenia gorąca, nocne pocenie się) jest głównym powodem, dla którego kobiety w tym okresie życia rozpoczynają terapię hormonalną. Powiązanie pomiędzy mniejszą częstością występowania objawów postmenopauzalnych przy wysokim spożyciu produktów sojowych u kobiet azjatyckich sugeruje, iż fitoestrogeny są alternatywną terapią w stosunku do terapii estrogenowej. Głównymi aktywnymi związkami w soji są izoflawony wykazujące wyższą zdolność do łączenia się z receptorem estrogenowym beta niż z receptorem estrogenowym alfa.

Reklama

Celem pracy była ocena skuteczności terapii izoflawonami u kobiet po menopauzie. Przeprowadzono badanie prospektywne z próbą podwójnie ślepą. 60 kobiet zdrowych będących w okresie postmenopauzlanym losowo przypisano do dwóch grup podzielonych ze względu na przyjmowany lek: 60 mg izoflawonów lub placebo przez okres 3 miesięcy. Objawy towarzyszące klimakterium opisano i analizowano przed i po zakończeniu terapii. Zebrano próbki surowicy w celu wyznaczenia stężenia lipoprotein i lipidów, estradiolu i hormonu FSH. Również wykonano biopsję próbek pobranych z endometrium i z piersi w celu dokonania analizy ekspresji receptorów steroidowych oraz proliferacji. Zmierzono również ultrasonograficznie grubość endomertium.

51 pacjentek ukończyło badanie trwające 12 tygodni. W grupie pacjentek otrzymujących 60 mg izoflawonów na dobę nastąpiło zmniejszenie uderzeń gorąca i nocnego pocenia o odpowiednio 57% i 43%. Terapia nie spowodowała zmiany stężenia krążącego estradiolu ani też stężenia FSH. Wyniki biopsji endometrium i piersi ujawniły, iż izoflawony nie wpływają na ekspresję receptorów steroidowych; receptorów estrogenowych alfa i beta oraz receptorów progesteronowych A i B; czy też na proliferację markera Ki67.Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych dotyczących wpływu terapii na masę ciała czy też poziom lipoprotein i lipidów.

W badaniu potwierdzono, iż terapia izoflawonami może być z powodzeniem stosowana do leczenia ostrych objawów menopauzalnych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Menopause. 2007 May-Jun;14(3):468-73.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze