Zaloguj
Reklama

Terapia testosteronem w leczeniu dysfunkcji seksualnych u kobiet po menopauzie.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Terapia testosteronem w leczeniu dysfunkcji seksualnych u kobiet po menopauzie.
Fot. ojoimages
(0)

Zarówno po menopauzie naturalnej jak i chirurgicznej wzrasta liczba kobiet doświadczających dysfunkcji seksualnych. Pomimo braku dowodów badawczych potwierdzających istnienie bezpośredniego powiązania pomiędzy dysfunkcjami seksualnymi a endogennym poziomem  testosteronu często zastosowanie terapii testosteronem polepsza komfort i niweluje objawy związane z obniżeniem libido. W USA nie jest dopuszczone podawanie testosteronu przy takich wskazaniach klinicznych, głównie z powodu braku danych oceniających możliwe skutki uboczne takiego leczenia.

Reklama

Przeprowadzono analizę literaturową korzystając z bazy MEDLINE, dotyczącą badań klinicznych (randomizowanych, kontrolnych, meta-analizy) związanych ze skutecznością i bezpieczeństwem terapii testosteronem u kobiet po menopauzie.

Zaobserwowano, iż w analizowanych badaniach z randomizacją występowała poprawa funkcji seksualnych związana z zastosowaną terapią w grupie pacjentek postmenopauzalnych, u których występowało obniżenie libido, zwłaszcza w przypadkach po zabiegu wycięcia jajników. Skutki uboczne były dobrze tolerowane i odwracalne po zaprzestaniu podawania testosteronu. Leczenie egzogennymi dawkami testosteronu jest racjonalną alternatywną terapią, którą można rozważać w przypadku kobiet z obniżeniem libido  pogarszającymi  ich jakość życia. Kobiety, którym podaje się dawki testosteronu powinny być monitorowane zarówno pod kątem klinicznej poprawy, jak i wystąpienia reakcji ubocznych. Najczęściej przy takich terapiach stosuje się plastry przezskórne lub żel stosowany miejscowo. Ma to na celu uniknięcie procesów metabolizowania w wątrobie podczas pierwszego przejścia. Terapię testosteronem zazwyczaj stosuje się równocześnie z terapią estrogenową z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania samego testosteronu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Climacteric. 2008 Jun;11(3):181-91.

Reklama
(0)
Komentarze