Zaloguj
Reklama

Testosteron zwiększa aktywność seksualną oraz popęd wśród kobiet z zespołem obniżonej aktywności seksualnej.

Autorzy: Simon J et al.
Testosteron zwiększa aktywność seksualną oraz popęd wśród kobiet z zespołem obniżonej aktywności seksualnej.
Fot. ojoimages
(5)

Obniżona aktywność seksualna (HSDD) jest jednym z często występujących problemów seksualnych kobiet. Jednakże, do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących leczenia HSDD. Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa podawania testosteronu w grupie kobiet z chirurgicznie spowodowaną menopauzą i następowym HSDD.

Reklama

Badanie obejmowało okres 24 tygodni. W badanych grupach zebrano pacjentki w wieku od 26 do 70 lat z zaburzeniami HSDD, które zaczęły się objawiać po obustronnym wycięciu przydatków. U pacjentek tych równolegle zastosowano terapię estrogenową.

W badaniu 279 pacjentek otrzymywało placebo, a 283 pacjentki otrzymywały 300 mikrogramów/d testosteronu. Z powodu wystąpienia uciążliwych efektów ubocznych z grupy otrzymującej placebo zrezygnowało 19 pacjentek, a z grupy z testosteronem 24 pacjentki.

Dawki placebo lub testosteronu podawano dwa razy w tygodniu. Głównym efektem końcowym terapii była obserwowana zmiana częstości satysfakcjonującej aktywności seksualnej następująca w 24 tygodniu terapii. W 24 tygodniu zaobserwowano wzrost krzywej częstości wszystkich udanych aktywności seksualnych. Wzrost ten dotyczył 2,10 zbliżeń/ 4 tyg. W grupie z testosteronem ilość satysfakcjonujących zbliżeń była znacząco większa w porównaniu do wyników grupy z placebo (0,98 zbliżeń/ 4 tygodnie).

W grupie z testosteronem odnotowano również statystycznie znaczące polepszenie popędu seksualnego oraz spadek odczuwanego złego samopoczucia (rozdrażnienia). Ogólny profil bezpieczeństwa był podobny w obu grupach. Stwierdzono, iż podawanie testosteronu, dobrze tolerowanego przez pacjentki, spowodowało poprawę funkcji seksualnych oraz zmniejszyło odczuwanie rozdrażnienia w grupie kobiet menopauzalnych z zaburzeniami HSDD.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Clin-Endocrinol-Metab. 2005 Sep; 90(9): 5226-33

Reklama
(5)
Komentarze