Zaloguj
Reklama

Topograficzne zmiany w rogówce u kobiet w okresie około menopauzalnym.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Topograficzne zmiany w rogówce u kobiet w okresie około menopauzalnym.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy była ocena wpływu menopauzy na zmiany krzywizny rogówki przy zastosowaniu wideokeratografii (CVK)  u zdrowych kobiet przed i po menopauzie.

Reklama

W grupie badanej zebrano 36 kobiet po menopauzie o średniej wieku 49.2 lata (zakres od 39 do 57). W grupie kontrolnej zebrano 26 zdrowych kobiet o średniej wieku 38,5 +/- 4,9 (zakres od 32 do 49). Pacjentki kwalifikowano do grupy badanej (postmenopauzalnych) na podstawie wyników badania krwi dotyczących poziomu hormonów FSH i LH, estradiolu oraz progesteronu jak również dolegliwości klinicznych.

W obu grupach wykonano badanie okulistyczne oraz CVK przy pomocy urządzenia Haag-Streit System. Średnia krzywizna pozioma i pionowa mocy optycznej rogówki u kobiet przed menopauzą wynosiła 43.5+/ -1.25 Dioptrii (D) oraz 44.1+/-1.53 D. Średnia krzywizna pozioma i pionowa mocy optycznej rogówki u kobiet postmenopauzalnych wynosiła 43.9+/- 1.4 D oraz 44.6+/- 1.3 D. Średni keratometryczny astygmatyzm u kobiet przed menopauzą i po menopauzie wynosił odpowiednio: 0.81+/- 0.57 D (4-179 stopni), 0.74 stopni +/- 0.5 D (1-180 stopni).

Nie stwierdzono znaczących różnic dotyczących zmian krzywizny rogówki pomiędzy kobietami przed i po menopauzie. Z drugiej strony jednak zaobserwowano negatywną znamienną korelację pomiędzy poziomą krzywizną rogówki a stężeniem estrogenów u kobiet po menopauzie ( r=-0.346, p=0.038).

Menopauza jest procesem fizjologicznym i może również wpływać na zmiany topograficzne rogówki. Otrzymane wyniki wskazują, iż zmiany poziomu estrogenów u kobiet w okresie menopauzy są związane z niewielkimi zmianami poziomej krzywizny rogówki.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BMC Ophthalmol. 2007 May 14;7:9.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze