Zaloguj
Reklama

Uszkodzenia płodu wynikające z niedotlenienia i niedokrwienia.

Autorzy: Schifrin, Barry S
Uszkodzenia płodu wynikające z niedotlenienia i niedokrwienia.
Fot. ojoimages
(5)

W pracy opisano mechanizmy ochrony neurologicznej noworodków po śródporodowym niedotlenieniu. Przedstawiono fizjologiczne zasady oparte o umiejętność czytania zapisów kardiotokograficznych w celu zdefiniowania momentu i mechanizmu niedotlenienia płodu oraz wynikających z tego uszkodzeń.

Reklama

Uszkodzenia neurologiczne płodu mogą być wynikiem postępującej hipoksemii, kwasicy, zmniejszonej pojemności minutowej serca oraz niedokrwienia mózgu objawiających się w momencie porodu niską punktacją Agar, upośledzeniem wieloukładowym, ciężką kwasicą oraz encefalopatią. Częściej natomiast urazy śródporodowe wynikają z okresowego miejscowego niedokrwienia wtórnego do ucisku pępowiny lub główki kończącego się krwotokiem lub urazem płodu. W takich okolicznościach można łatwo przeoczyć moment wymagający ochrony neurologicznej i odpowiedniego leczenia (kwasica we krwi pępowinowej, encefalopatia noworodkowa). Typowanie płodów prawdopodobnie mogących wymagać ochrony neurologicznej wymaga dokładnych informacji dotyczących ustalenia odpowiedniego czasu, długości trwania oraz mechanizmu niedotlenienia.

Parametrom noworodkowym, łącznie z małą ilością punktów Agar, kwasicą, a nawet napadami padaczkowymi brakuje czułości i specyficzności. Dzięki zapisom kardiotokograficznym jest możliwe wyznaczenie czasu trwania, mechanizmu i ciężkości niedotlenienia, a czasami dokładnego momentu wystąpienia uszkodzenia neurologicznego.

Ochrona noworodków przed neurologicznymi konsekwencjami śródporodowego niedotlenienia wymaga stworzenia ścisłej definicji dotyczącej mechanizmu i momentu narażenia na tego typu powikłania. Obserwacja kardiotokograficzna umożliwia przeprowadzenie szczegółowej selekcji wśród pacjentek ciężarnych pod kątem późniejszego ratowania noworodka.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Current Opinion in Obstetrics & Gynecology. 18(2):112-122, April 2006.

Reklama
(5)
Komentarze