Zaloguj
Reklama

Wczesne cesarskie cięcie w przypadkach ciąż bliźniaczych jednozygotycznych.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wczesne cesarskie cięcie w przypadkach ciąż bliźniaczych jednozygotycznych.
Fot. medforum
(0)

Poród bliźniąt jednozygotycznych nie powinien być przeprowadzony we wcześniejszym tygodniu ciąży od porodu bliźniąt dwuzygotycznych –  takie wnioski otrzymano z badania obejmującego około 1500 ciąż bliźniaczych.

Reklama

Nie zaobserwowano różnicy pomiędzy dwoma rodzajami ciąż bliźniaczych a masą urodzeniową  noworodków czy też ilością noworodków z punktacją Apgar poniżej 4. W porównaniu do bliźniąt dwuzygotycznych, bliźnięta jednozygotyczne częściej wymagały po porodzie mechanicznej wentylacji (3,8% vs. 13,6%) oraz częściej były przyjmowane i leczone na oddziałach intensywnej terapii (18% vs. 61%).

Porody bliźniąt jednozygotycznych odbywały się we wcześniejszych tygodniach ciąży (poród przez cesarskie cięcie) w porównaniu do bliźniąt dwuzygotycznych.

Z grupy badanych bliźniąt (n=1496), 913 (61%) stanowiły bliźnięta dwuzygotyczne a 583 (39%) bliźnięta jednozygotyczne. Cesarskie cięcie zastosowano w 86% ciąż bliźniąt jednozygotycznych w porównaniu do 38% cesarskich cięć dla ciąż bliźniąt dwuzygotycznych. Bliźnięta dwuzygotyczne były badane w 12, 18, 24 i 34 tygodniu ciąży; jednozygotyczne badano co dwa tygodnie począwszy od 20 tygodnia.

W 34 tygodniu obserwacji grupa badana obejmowała 439 ciąż dwuzygotycznych i 183 ciąże jednozygotyczne. Mniejsza ilość pacjentek z ciążami bliźniaczymi jednozygotycznymi była związana z występowaniem klinicznych powikłań wykluczających daną pacjentkę z dalszego badania. 40% noworodków z ciąż bliźniaczych jednozygotycznych urodziło się przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży, natomiast 60% bliźniaków dwuzygotycznych urodziło się po 37 tygodniu ciąży.

Autorzy badania twierdzą, iż brak w wynikach badania znamiennych różnic dotyczących punktów Agar, ilości porodów martwych płodów, przypadków utraty płodu oraz podkreślają, że brak jest wskazań do wcześniejszego porodu ciąż bliźniaków jednozygotycznych. Ponadto stwierdzono również, że wywoływanie wcześniejszego porodu, przy wzroście ilości wykonywanych cesarskich cięć, spowoduje podwyższenie zachorowalności w grupie tych bliźniąt. Zgodnie z danymi  Society of Obstetricans and Gynaecologists of Canada, ilość przeprowadzanych cięć cesarskich wzrosła z 17,6% w 1993 do 26,3% w 2006.

Autorzy pracy uczestniczą również w dużym, wieloośrodkowym  badaniu Twin Birth Study,  rozpoczętym w 2003 roku (grudzień) porównującym planowane cesarskie cięcia z planowanymi porodami pochwowymi w grupie bliźniąt w wieku ciążowym 32-38 tygodni w grupie 2800 kobiet. Planowane zakończenie badań przypada na 2011 rok.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob Gyn News, Volume 43, Issue 15 (1 August 2008)

Reklama
(0)
Komentarze