Zaloguj
Reklama

Wiarygodność punktów Apgar odnotowywanych w książeczkach zdrowia dzieci w kontekście badań epidemiologicznych.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wiarygodność  punktów Apgar odnotowywanych  w książeczkach zdrowia dzieci w kontekście badań epidemiologicznych.
Fot. medforum
(0)

Celem badania była ocena u poszczególnych dzieci wiarygodności  punktów Apgar odnotowanych w książeczkach zdrowia dzieci  z zastosowaniem dokumentacji medycznej matek.

Reklama

Badaniem objęto dwa szpitale na terenie Francji, gdzie do grupy badanej włączono 435 kobiet (poród w styczniu 2006). 90% pacjentek z grupy badanej wypełniło ankietę 6 tyg. po porodzie, przepisując z książeczki zdrowia dziecka informacje dotyczące zdrowia ich dzieci (łącznie z punktami Apgar).  Uzyskane informacje porównano z danymi niezależnie zebranymi przy porodzie przez lekarza i dołączonymi do dokumentacji medycznej matki.

Stwierdzono, iż procent brakujących informacji dotyczących punktów Apgar w książeczkach zdrowia dziecka był większy w przypadkach kiedy wartości skali Apgar odnotowywane  w dokumentacji medycznej matki były niskie. Ponadto, punkty Apgar zapisane w książeczkach zdrowia były zawyżane kiedy wyniki te były niskie w dokumentacji medycznej. Stosując dokumentację medyczną jako złoty standard, specyficzność dla punktacji według skali Apgar w 1-min życia noworodka zapisywanej w książeczce zdrowia wynosiła 100%, a czułość 33%. Podobne trendy zaobserwowano dla punktacji według skali Apgar w 5-min życia. Potwierdza to hipotezę, iż informacje uważane za „wrażliwe społecznie” przez lekarzy mogą być celowo zmieniane w książeczkach zdrowia dziecka.

Podsumowując, punkty Apgar zapisywane w książeczkach zdrowia dzieci mogą nie stanowić wiarygodnego źródła informacji dla badań epidemiologicznych. W przypadkach kiedy jedynym źródłem informacji o okresie noworodkowym są dane z książeczki zdrowia bardziej wskazanym wydaje się zastosowanie do oceny w badaniach epidemiologicznych danych pochodzących z dokumentacji medycznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Paediatrics and Child Health, 2008

Reklama
(0)
Komentarze