Zaloguj
Reklama

Wiek i jakość oocytów a ciąża

Wiek i jakość oocytów a ciąża
Fot. ojoimages
(5)

Badania na nicieniach nadzieją na obniżenie ryzyka wad wrodzonych.

Reklama

Caenorhabditis elegans jest bezkręgowcem często wykorzystywanym w badaniach embriologicznych i genetycznych. Gatunek ten wykazuje podobieństwo do naszego między innymi pod względem utraty zdolności do rozmnażania następującej w średnim wieku. Coleen Murphy i współpracownicy z Uniwersytetu w Princeton (USA) przeprowadzili niedawno badania na tych robakach.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „Cell” z 15 października utrata zdolności do rozmnażania okazała się być wynikiem zaburzeń w ilości i funkcjonowaniu białek zwanych czynnikami wzrostu TGF-β I IGF-1. W oparciu o swoje ustalenia naukowcy wnioskują o istnieniu podobieństw pomiędzy C. elegans i ludźmi pod względem powiązań pomiędzy zanikiem płodności a obniżeniem jakości oocytów (komórek dających początek jajom).

Opracowanie leku lub suplementu diety umożliwiającego organizmom kobiet w wieku powyżej trzydziestu kilku lat produkowanie zdrowych jajeczek mogłoby przyczynić się do obniżenia ryzyka występowania u ich potomstwa wad wrodzonych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • http://www.medicalnewstoday.com/

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze