Zaloguj
Reklama

Wpływ ciągłego monitoringu śródoperacyjnego na wyniki otwartej chirurgii płodu.

Autorzy: Keswani SG et al.
Wpływ ciągłego monitoringu śródoperacyjnego na wyniki otwartej chirurgii płodu.
Fot. ojoimages
(0)

Autorzy opisują opracowaną nową metodę monitoringu śródoperacyjnego zapewniającego ciągłą ocenę parametrów hemodynamicznych płodu. Autorzy przypuszczali, iż metoda ta polepszy kontrolę śródoperacyjną oraz zwiększy szanse przeżycia dziecka.

Reklama

Przeanalizowano przypadki otwartej chirurgii płodu od momentu wprowadzenia opisywanej nowej metody monitoringu. Śródoperacyjna kontrola płodu polegała na ciągłej obserwacji echokardiograficznej, oksymetrii pulsacyjnej, wprowadzeniu ciągłego dostępu dożylnego oraz pomiarach gazometrii krwi tętniczej i stężenia hemoglobiny. Ogólną liczbę przeżyć porównano z danymi dotyczącymi przeżywalności płodów przed wprowadzeniem nowej metody kontroli. W okresie stosowania nowej metody monitoringu przeprowadzono zabiegi chirurgiczne związane z wycięciem wrodzonego gruczolaka torbielowatego oraz z wycięciem potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej.

Zastosowanie śródoperacyjnej echokardiografii doprowadziło do zmian w postępowaniu operacyjnym w 7 z 9 przypadkach zabiegów na płodach. Do głównych obserwacji echokardiogramów płodów, które spowodowały zmiany w postępowaniu należały: spadek wypełnienia komorowego, bradykardia, spadek kurczliwości komorowej. Jako terapię zastosowano podanie środków zwiększających objętość krwi krążącej lub/i środki inotropowo dodatnie. Średnia liczba przeżyć wzrosłą do 78% w porównaniu do 42% w okresie przed wprowadzeniem nowej metody.

Ciągły monitoringu śródoperacyjny płodu umożliwia ocenę w czasie rzeczywistym hemodynamiki płodu. Spowodowało to  polepszenie ogólnych wyników związanych z leczeniem ciężko chorych płodów. 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Fetal-Diagn-Ther. 2005 Jul-Aug; 20(4): 316-20

Reklama
(0)
Komentarze