Zaloguj
Reklama

Wpływ estrogenu na sygnalizację komórka-komórka w komórkach nowotworowych raka piersi poddawanych celowanej radioterapii.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wpływ estrogenu na sygnalizację komórka-komórka w komórkach nowotworowych raka piersi poddawanych celowanej radioterapii.
Fot. Pantherstock
(5)

Poradiacyjny „efekt widza”, gdzie komórki sąsiadujące z komórkami naświetlanymi reagują na promieniowanie jest ciągle badany. Chociaż dowody wskazują, iż „efekt widza” może dotyczyć różnych typów komórek to nie wiadomo czy dotyczy on również komórek nowotworowych raka piersi, gdzie radioczułość może zależeć od roli komórkowego receptora estrogenowego (ER).

Reklama

Opublikowana w BMC Cancer praca dotyczyła  badań nad poradiacyjnym „efektem widza” w komórkach nowotworowych raka piersi  receptorowo-dodatnich MCF-7  oraz receptorowo-ujemnych  MDA-MB-231. 

Wpływ terapii estrogenowej i anty-estrogenowej na „efekt widza” był określany poprzez osobne naświetlania frakcji komórek pochodzących z populacji o dokładnie określonej liczbie jonów helium-3 skierowanych do poszczególnych komórek przy zastosowaniu mikrowiązki naładowanych cząstek. Jako występujące uszkodzenie traktowano chromosomalne zmiany odnotowywane jako tworzenie się mikrojąder.

„Efekt widza” mierzony jako występowanie podwyższonej ilości komórek mikrojądrowych był obserwowany w obu rodzajach badanych komórek –MCF-7 i MDA-MB-231. Udział efektu widza w całym procesie uszkadzania komórek był wyższy dla komórek MCF-7 w porównaniu do MDA-MB-231, pomimo faktu, iż radioczułość  komórek MDA-MB-231 była wyższa od radioczułości MCF-7. Leczenie badanych komórek 17betaestradiolem (E2) powodowało podwyższenie radioczułości i wzmożenie „efektu widza” w komórkach MCF-7, wpływ ten ulegał osłabieniu przy terapii anty-estrogenowej tamoksifenem (TAM). Podawanie E2 powodowało również podwyższenie stężenia reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach MCF-7 przy braku naświetlania. Natomiast, stosowanie E2 i TAM nie miało wpływu na występowanie „efektu widza” oraz stężenia ROS w komórkach MDA-MB-231. Ponadto, podawanie antyoksydantów do komórek MCF-7  powodowało eliminację zarówno wywołanego E2 podwyższonego stężenia ROS jak i wzmacnianego przez E2 „efektu widza” wywołanego naświetlaniem mikrowiązką. Wskazuje to, iż ROS  biorą udział w wzmocnionym przez E2 efekcie widza objawiającym się powstawaniem mikrojąder po naświetlaniach mikrowiązką.

Obserwacja „efektu widza” w komórkach nowotworowych raka piersi może stanowić nowe narzędzie diagnostyczne dla terapii naświetleniowych  stosowanych w leczeniu raka piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BMC Cancer 2008, 8:184

Reklama
(5)
Komentarze