Zaloguj
Reklama

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy.

Autorzy: O. YLIKORKALA et al.
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ sercowo-naczyniowy.
Fot. Pantherstock
(0)

Jak wynika z najswieższych doniesień, HTZ nie zawsze chroni przed chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Reklama

Przeprowadzone w ostatnim czasie szerokie badania dotyczyły kobiet w wieku pomenopauzalnym  ze stabilną chorobą wieńcową lub dużym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Badania te nie potwierdziły korzystnego wpływu HTZ na wtórną profilaktykę tych chorób.

Wymagane są kolejne badania, dotyczące wpływu hormonalnej terapii zastępczej na pierwotną profilaktykę chorób układu krążenia. Dotychczasowe badania wykazały skuteczność HTZ w tym przypadku, ale obniża się ona z wiekiem pacjentki i czasem, który upłynął od menopauzy. W związku z tym HTZ, jako profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, zalecana jest przede wszystkim u młodszych kobiet.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Reprod Med Biol 2005; 4: 1

Reklama
(0)
Komentarze