Zaloguj
Reklama

Wpływ indeksu masy ciała ciężarnych (BMI) na wyniki ciążowe.

Autorzy: Fiala JE et al.
Wpływ indeksu masy ciała ciężarnych (BMI) na wyniki ciążowe.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena przedporodowych oraz okołoporodowych powikłań, sposobu porodu oraz wyników noworodkowych w zależności od indeksu masy ciała ciężarnych (BMI).

Reklama

W badaniu wzięło udział 2,270 kobiet, które rodziły w danym szpitalu objętym badaniem, w latach 1996-2002. Wiek badanych mieścił się w przedziale 23,8-26,6 lat. Większość ciężarnych była rasy czarnej lub latynoskiej. Podczas porodu oznaczano BMI rodzących. Dane dotyczące pacjentek pochodziły z szpitalnych baz danych. Do kryteriów wykluczających z badania zaliczono: płody niezdolne do życia, brak danych, co do wzrostu matki lub też inne niekompletne dane. Do analizy statystycznej zastosowano test ANOVA oraz test Tukey’a.

Badanie wykazało, iż pacjentki z wyższym BMI miały większy przyrost masy w okresie ciąży. Ilość operacyjnych porodów także była wyższa w grupie pacjentek z podwyższonym BMI, a ich noworodki także miały wyższą masę. Występowanie cukrzycy i nadciśnienia było również bezpośrednio związane z BMI - im wyższy wskaźnik BMI tym większa chorobowość. Mała liczba przypadków dystocji barkowych nie pozwoliła na przeprowadzenie porównania statystycznego.

Autorzy wnioskują, że wzrost ilości porodów operacyjnych, przypadków nadciśnienia, cukrzycy oraz innych powikłań związanych z większą masą urodzeniową jest związany z podwyższonym wskaźnikiem BMI u matki.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Conn-Med. 2006 Jan; 70(1): 21-3

Reklama
(0)
Komentarze