Zaloguj
Reklama

Wpływ leczenia testosteronem na proliferację endometrium u kobiet postmenopauzalnych.

Autorzy: Zang H et al.
Wpływ leczenia testosteronem na proliferację endometrium u kobiet postmenopauzalnych.
Fot. Pantherstock
(5)

Istnieje niewiele dostępnych danych dotyczących wpływu testosteronu na endometrium u kobiet postmenopauzalnych. Celem pracy była ocena wpływu leczenia testosteronem i/lub estrogenami na proliferację endometrium u zdrowych postmenopauzalnych pacjentek.

Przeprowadzono otwarte badanie z randomizacją z równoczesnym porównaniem z grupami kontrolnymi.

Reklama

W badaniu uczestniczyły 63 kobiety po naturalnej menopauzie. Pacjentkom losowo przypisano podawanie doustne undecylanu testosteronu (40 mg co drugi dzień), walerianianu estradiolu (2 mg na dobę) lub też obu tych leków przez okres trzech miesięcy.

Jako główne parametry oceny klinicznej wybrano pomiary grubości endometrium i  pomiary proliferacji endometruim na podstawie badania histopatologicznego oraz ekspresji markera proliferacji - Ki-67.

Grubość endometrium była znacząco większa po terapii samymi estrogenami lub też w przypadku połączenia z testosteronem. Natomiast przyjmowanie samego testosteronu nie wpłynęło na grubość endometrium. W grupie pacjentek z estrogenem zaobserwowano znaczący wzrost proliferacji endometrium (50%), w grupie z połączoną terapią stwierdzono nie znaczny wzrost proliferacji (28%), a u pacjentek przyjmujących sam testosteron nie zaobserwowano żadnego wpływu.

Krótkookresowe leczenie testosteronem kobiet postmenopauzalnych nie powoduje stymulacji proliferacji endometrium. Ponadto, wydaje się, iż testosteron przeciwdziała proliferacji endometrium powodowanej do pewnego stopnia przez estrogen.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Clin Endocrinol Metab. 2007 Mar 6;

Reklama
(5)
Komentarze