Zaloguj
Reklama

Wpływ nadwagi na wyniki IVF może być zależny od wieku oraz masy ciała.

Autorzy: KATE JOHNSON
Wpływ nadwagi na wyniki IVF może być zależny od wieku oraz masy ciała.
Fot. ojoimages
(5)

Wpływ nadwagi na wyniki zapłodnienia in vitro może być zależny od wieku.

Reklama

"Młode pacjentki w szczególności powinny zrzucić wagę w celu polepszenia ich szans związanych z pozytywnymi wynikami zapłodnienia in vitro. Dla kobiet powyżej 35 roku życia utrata wagi nie powinna powodować opóźnienia początku leczenia płodności z powodu obniżania się z wiekiem ilości komórek jajowych"- twierdzi dr Sneed (Fertility Centers of Illinois).

W swoim badaniu dr Sneed wykrył, iż BMI nie wydaje się znacząco wpływać na ogólne wyniki - nie stwierdzono znaczącej różnicy w ilości ciąż klinicznych pomiędzy pacjentkami z prawidłową masą ciała (38.6%), pacjentkami z nadwagą (36.8%) i otyłymi (35.1%). Jednakże po dopasowaniu wyników pod względem wieku, nadwaga i otyłość wykazały negatywny wpływ na wyniki płodności w grupie kobiet młodych wraz z słabnącym wpływem w grupie kobiet starszych.

W grupie kobiet mających 20 lat współczynnik ciąż klinicznych przypadających na jeden cykl wynosił 80% w przypadku kobiet z prawidłową masą ciała natomiast wartości te spadały o około 25% w grupie kobiet z nadwagą oraz uległy obniżeniu nawet o 50% u pacjentek otyłych. Niewiele odbiegający trend był obserwowany w grupie kobiet 25-letnich, natomiast w grupie 30-latek wpływ otyłości był dużo mniej znaczący, ale nadal obecny.

W przypadku pacjentek 30-letnich, kobiety z prawidłowym BMI wykazywały kliniczny współczynnik ciąż wynoszący nawet 55%, obniżający się do 40% w grupie pacjentek z nadwagą i o 30% dla pacjentek z otyłością. W grupie wiekowej kobiet 35-letnich nie wykryto wpływu BMI na wyniki IVF.

"Myślę, iż otrzymane wyniki mogą przyczynić się do zmian zaleceń dotyczących utraty wagi i związanych z IVF"- twierdzi dr Sneed- "w wielu ośrodkach zaleca się zrzucenie wagi wszystkim pacjentkom przygotowującym się do terapii IVF w celu podwyższenia współczynnika skuteczności. Jednakże w przypadku pacjentek powyżej 35 roku życia jakiekolwiek opóźnienie w leczeniu dotyczące zrzucenia wagi może przyczynić się do straty bardzo cennego czasu, ponieważ w tej grupie wiekowej wpływ wieku na wyniki terapii jest znacznie większy w porównaniu z wpływem masy ciała."

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob gyn news, 2007, Volume 41, Issue 23

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze