Zaloguj
Reklama

Wpływ otyłości i wieku na jakość życia w chirurgii ginekologicznej.

Autorzy: vonGruenigen VE et al.
Wpływ otyłości i wieku na jakość życia w chirurgii ginekologicznej.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena wpływu wystąpienia wczesnego stadium raka endometrialnego, wieku oraz otyłości na jakość życia (QOL).

Reklama

W badaniu uczestniczyły kobiety po chirurgicznym leczeniu raka endometrialnego lub guzów przydatków, które okazały się być zmianami łagodnymi. Kobiety włączono do badania przed zabiegiem chirurgicznym oraz obserwowano przez okres 6 miesięcy po zabiegu. Grupa badanych obejmowała 79 pacjentek. Wyniki Czynnościowej Oceny Terapii Nowotworowej (FACT-G) znacząco się podwyższyły u wszystkich pacjentek. Jednakże zauważono znaczące różnice zależne od wieku i wagi pacjentki. Otyłość była przyczyną obniżenia fizycznych parametrów FACT-G jak również punktów SF-36. Starsze pacjentki wykazywały niższe wyniki SF-36, miały wyższe wyniki związane z emocjami.

Kobiety ze wczesnym stadium raka endometrialnego wykazywały podobne zmiany w jakości życia do pacjentek po zabiegu chirurgicznym wycięcia łagodnych zmian chorobowych. Starsze oraz otyłe pacjentki wykazywały największe zmiany. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa oraz wzrastającą ilość przypadków otyłości otrzymane wyniki wskazują na potrzebę ingerencji związanej z QOL, a dotyczącej pooperacyjnej opieki ginekologicznej nad tego typu pacjentkami.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Am-J-Obstet-Gynecol. 2005 Oct; 193(4): 1369-75

Reklama
(0)
Komentarze