Zaloguj
Reklama

Wpływ rodzaju HTZ na wyniki mammografii

Autorzy: H Junkermann et al.
Wpływ rodzaju HTZ na wyniki mammografii
Fot. Pantherstock
(0)

Przeprowadzono prospektywne, randomizowane badanie w celu oceny wpływu poszczególnych sposobów stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na gęstość gruczołów sutkowych w mammografii u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Reklama

Porównano ciągłą kombinowaną HTZ (17β-estradiol plus noretisteron) z sekwencyjną kombinowaną HTZ (skonjugowane końskie estrogeny przez 28 dni plus medroksyprogesteron przez 14 dni). Badanie mammograficzne wykonano na początku badania i po 9 cyklach leczenia (po 28 dni każdy).

Nie stwierdzono zmian w gęstości gruczołach sutkowych, widocznych w mammografii, między poszczególnymi grupami pacjentek.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Maturitas 2005; 2: 105

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze