Zaloguj
Reklama

Wpływ sposobu leczenia na insulinooporność i układ sercowo-naczyniowy u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Wpływ sposobu leczenia na insulinooporność i układ sercowo-naczyniowy u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.
Fot. Panthermedia
(0)

Celem pracy było wyznaczenie wpływu terapii medycznej na insulinooporność, profile metaboliczne oraz pomocnicze markery chorób sercowo-naczyniowych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Reklama

W grupie badanej zebrano 100 kobiet z nadwagą (BMI>27 kg/m2), o średniej wieku 31 lat, niepalących, nieciężarnych, bez cukrzycy. Badanie trwało 6 miesięcy. W grupie kontrolnej zastosowano randomizację (wyższe dawki doustnej antykoncepcji (OCP) 35 mikrogramów etynyloestradiolu (EE)/2mg octanu cyproteronu, metformina [1g b.d] lub niskie dawki OCP [20 mikrogram EE/100 mikrogram lewonogestrelu + aldactone 50 mg b.d]). Głównym ocenianym wynikiem końcowym badania była insulinooporność oraz pomocnicze markery choroby sercowo-naczyniowej łącznie z sztywnością naczyń (prędkości fali tętna PWV) i funkcja śródbłonka.

Wszystkie stosowane terapie w podobny sposób znacząco łagodziły objawy zespołu PCOS łącznie z hirsutyzmem i długością cyklu menstruacyjnego. Insulinooporność uległa polepszeniu po stosowaniu metforminy i pogorszeniu przy wysokich dawkach OCP. Sztywność naczyń pogorszyła się w grupie pacjentek stosujących wysokie dawki OCP (PWV 7.46 vs. 8.03 m/s, P<0.05).

W grupie badanych kobiet PCOS z nadwagą, stosowanie leczenia metforminą oraz niskimi i wyższymi dawkami OCP charakteryzuje się podobną skutecznością i wpływem na insulinooporność i sztywność naczyń. Uzyskane wyniki sugerują,iż niskie dawki OCP mogą być korzystniejsze w przypadkach, kiedy istnieje konieczność stosowania antykoncepcji, a stosowanie metforminy powinno być brane pod uwagę w leczeniu objawowym, zwłaszcza u pacjentek z dodatkowymi metabolicznymi i sercowo-naczyniowymi czynnikami ryzyka.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Diabetes Care. 2007 Mar;30(3):471-8.

Reklama
(0)
Komentarze