Zaloguj
Reklama

Wpływ stosowania paracetamolu przez kobiety w ciąży na ryzyko astmy u dziecka

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Wpływ stosowania paracetamolu przez kobiety w ciąży na ryzyko astmy u dziecka
Fot. ojoimages
(5)

Metodą ankietową rejestrowano używanie przez kobiety ciężarne preparatów paracetamolu w poszczególnych trymestrach ciąży, a następnie porównano wyniki z obecnością objawów astmy u ich dzieci w pierwszym roku życia.

Reklama

W ostatnich 30 latach znacząco wzrosła częstość astmy u dzieci. Jednym z czynników podejrzewanych o związek z tym zjawiskiem jest wzrost spożycia paracetamolu przez kobiety ciężarne oraz przez niemowlęta i małe dzieci. Cytowana praca oceniała prospektywnie 345 kobiet w ciąży. Metodą ankietową rejestrowano używanie przez kobiety ciężarne preparatów paracetamolu w poszczególnych trymestrach ciąży, a następnie porównano wyniki z obecnością objawów astmy u ich dzieci w pierwszym roku życia. Wykazano, że częstsze stosowanie paracetamolu w drugim i trzecim trymestrze ciąży znamiennie zwiększało ryzyko występowania incydentów świszczącego oddechu u dzieci urodzonych z tych ciąż. Stosowanie paracetamolu w pierwszym trymestrze nie zwiększało ryzyka objawów oddechowych u dziecka. W analizie statystycznej paracetamol był tzw. niezależnym czynnikiem ryzyka o znamiennym statystycznie wpływie na objawy ze strony układu oddechowego u dziecka. Wydaje się, że paracetamol rzeczywiście może zwiększać ryzyko astmy u dzieci, jeżeli jest stosowany przez kobiety ciężarne w drugim lub trzecim trymestrze ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Źródło tekstu:

  • Persky V, Piorkowski J, Hernandez E, Chavez N, Wagner-Cassanova C, Vergara C, Pelzel D, Enriquez R, Gutierrez S, Busso A.: Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Sep;101(3):271-8.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze