Zaloguj
Reklama

Wpływ suplementacji diety matki kwasami tłuszczowymi omega-3 na IQ i BMI dziecka

Wpływ suplementacji diety matki kwasami tłuszczowymi omega-3 na IQ i BMI dziecka
Fot. Pantherstock
(5)

W wieku 7 lat dzieci biorące udział w badaniu nie wykazywały różnic w zakresie współczynnika masy ciała (BMI) ani ogólnego ilorazu inteligencji (IQ).

Reklama

Cytowana praca jest podsumowaniem 7-letniej obserwacji dzieci urodzonych przez matki biorące udział w badaniu interwencyjnym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją. Celem badania była ocena wpływu olejów rybich szeregu omega-3 na rozwój intelektualny dzieci. W badaniu tym kobiety ciężarne otrzymywały jako suplement diety specjalnie przygotowane preparaty kwasów tłuszczowych. Preparaty były przyjmowane od 18 tygodnia ciąży do 3 miesiąca po urodzeniu dziecka. Połowa badanych otrzymywała preparat oleju rybiego bogaty w kwasy LC-PUFA omega-3 (grupa badana), druga część spożywała olej roślinny zawierający kwasy szeregu omega-6 (grupa kontrolna). W wieku 7 lat dzieci biorące udział w badaniu nie wykazywały różnic w zakresie współczynnika masy ciała (BMI) ani ogólnego ilorazu inteligencji (IQ). W szczegółowych analizach psychorozwojowych wykazano jednak, że dzieci matek otrzymujących suplementację olejem rybim wykazywały się nieco lepszymi zdolnościami poznawczymi o charakterze sequential processing.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ingrid B. Helland, Lars Smith, Birgitta Blomén, Kristin Saarem, Ola D. Saugstad and Christian A. Drevon: Effect of Supplementing Pregnant and Lactating Mothers With n-3 Very-Long-Chain Fatty Acids on Children's IQ and Body Mass Index at 7 Years of Age. PE

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze