Zaloguj
Reklama

Wpływ wagi kobiet ciężarnych, sposobu leczenia oraz poziomu cukru we krwi na rozwiązanie ciąży u kobiet z cukrzycą ciążową (GDM).

Autorzy: Oded Langer et al.
Wpływ wagi kobiet ciężarnych, sposobu leczenia oraz poziomu cukru we krwi na rozwiązanie ciąży u kobiet z cukrzycą ciążową (GDM).
Fot. Pantherstock
(0)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności na cukrzycę i otyłość. Matczyna nadwaga czy otyłość jest natomiast związana z wieloma powikłaniami zarówno dla matki jak i płodu takimi jak nadciśnienie, cukrzyca ciążowa, poród martwego płodu czy tez wzrost odsetka cięć cesarskich w tej grupie kobiet.

Reklama

Oded Langer i wsp. przeprowadzili badania wśród 4001 kobiet ciężarnych z cukrzyca ciążową (GDM). Okazało  się, ze rozwiązanie ciąż kobiet otyłych z dobrze kontrolowanym poziomem glukozy we krwi nie różniło się od zakończenia ciąż kobiet z nadwagą  oraz z prawidłową masa ciała jedynie jeśli zastosowano terapię insulinową. W przypadku kobiet z GDM z prawidłową masą ciała i wyrównaną glikemią po zastosowaniu diety rozwiązanie ciąży przebiegało bez powikłań, czego nie zaobserwowano dla ciężarnych z GDM, otyłością i prawidłowym stężeniem glukozy uzyskanym przez stosowanie terapii dietą. W tej grupie kobiet ryzyko powikłań okołoporodowych był od dwóch do trzech razy większe aniżeli u kobiet z prawidłowa masą ciała, z nadwagą i dobrze kontrolowaną glikemią.

Natomiast u wszystkich pacjentek,  nieprawidłowo kontrolowana glikemia wiązała się z wyższym ryzykiem powikłań okołoporodowych aniżeli w grupie pacjentek z prawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Należy jednak podkreślić, ze u ciężarnych z GDM i otyłością osiągnięto wyższy odsetek niepowikłanych rozwiązań ciąż w przypadku uzyskania pożądanego stężenia glukozy we krwi przez zastosowanie terapii insulinowej.    

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • American Jurnal of Obstetrics and Gynecology (2005) 192, 1768-76

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze