Zaloguj
Reklama

Wpływ zastępczej terapii hormonalnej na kondycję biofizyczną skóry wśród kobiet menopauzalnych.

Autorzy: Guinot C et al.
Wpływ zastępczej terapii hormonalnej na kondycję biofizyczną skóry wśród kobiet menopauzalnych.
Fot. medforum
(0)

Celem pracy było zbadanie wpływu HRT (hormonalnej terapii zastępczej) na różne własności biofizyczne skóry kobiet menopauzalnych.

Reklama

Zbadano wpływ krótkotrwałej terapii hormonalnej oraz leczenia o średnio i długoterminowej HRT. W grupie badanej znalazło się 106 kobiet w okresie menopauzy z pozornie zdrową skórą. W badaniu wzięto pod uwagę dane dotyczące zaawansowania menopauzy, czasu jej trwania, zastosowania HRT oraz czasu trwania takiej terapii.

Przeprowadzono serię biofizycznych pomiarów w okolicach policzków, czoła, oraz wewnętrznej części przedramienia. W badanej grupie znalazło się 20 kobiet, u których okres menopauzy nie trwał dłużej niż 5 lat (w tym 8 stosowało HRT przynajmniej przez rok oraz 7 kobiet bez HRT), 86 kobiet w okresie menopauzy trwającej dłużej niż 5 lat (w tym 35 pacjentek z HRT trwającą przynajmniej 5 lat oraz 43 kobiety nieleczone HRT).

Biofizyczne analizy wśród kobiet leczonych HRT przez okres co najmniej 1 roku wykazały znacząco bardziej nasilony rumień i znacznie mniejszą jasnością skóry przedramienia w porównaniu do kobiet nieleczonych HRT. Ponadto średnia wartość intensywności zażółcenia skóry czoła i przedramienia w grupie kobiet leczonych HRT przynajmniej przez 5 lat była większa w porównaniu do kobiet nieleczonych HRT. Natomiast dane dotyczące nasilenia łojotoku wykazały znacząco wyższy jego stopień w okolicach przedramienia i czoła w grupie kobiet leczonych HRT przez okres co najmniej 5 lat. W grupie kobiet leczonych HRT przez okres co najmniej 5 lat, oprócz wyżej wymienionych zmian, odnotowano także lepsze parametry nawilżenia skóry i wydzielania łoju.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Skin-Res-Technol. 2005 Aug; 11(3): 201-4

Reklama
(0)
Komentarze