Zaloguj
Reklama

Wpływ złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na występowanie nabłonkowego raka piersi wśród młodych kobiet.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wpływ złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych na występowanie nabłonkowego raka piersi wśród młodych kobiet.
Fot. Pantherstock
(5)

Gruczoł sutkowy podczas cyklu menstruacyjnego przechodzi zmiany morfologiczne. Proliferacja prawidłowego nabłonka sutka jest najsilniejsza podczas fazy lutealnej. Autorzy pracy w celu określenia wpływu jednego pełnego cyklu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC) na homeostazę piersi przeprowadzili ocenę wskaźnika proliferacji (PI), oznaczanego przez ekspresję KI-67, w prawidłowych komórkach nabłonka sutka i skorelowali go z proliferacją komórkową w spontanicznych cyklach menstruacyjnych (bez stosowania COC) w tej samej fazie.

Reklama

Próbki prawidłowej tkanki sutka pobrano od 82 kobiet i losowo podzielono na dwie grupy. 42 kobiety w grupie A stosowały jeden pełny cykl COC (30 µg  etynyloestradiolu i 150 µg levonogestrelu) podawane codziennie przez 21 dni, począwszy od pierwszego dnia cyklu menstruacyjnego. Pacjentki z grupy B (n=40) nie stosowały COC i przechodziły naturalny cykl menstruacyjny.

Charakteryzacja faz cyklu miesiączkowego została oparta o datę ostatniej miesiączki i kolejnych  faz miesiączkowych oraz o pomiary poziomu progesteronu w próbkach krwi z dnia wykonania biopsji. PI był znamiennie większy w grupie A (5,47+/-3,87), w porównaniu do grupy B (3,27+/- 3,24), p<0.01.  Wahania cykliczne PI obserwowano w cyklach COC. Wzrost PI w pierwszym tygodniu był znamiennie wyższy  dla stosowania COC w porównaniu do naturalnych cykli (COC=7,02+/-4,94; non-COC=1,10+/-0,67; p<0,0011). Nie stwierdzono znamiennej różnicy pomiędzy wynikami obu grup w kolejnych tygodniach cyklu. Zaobserwowano odwrotną korelację pomiędzy proliferacją a wiekiem chronologicznym, niezależnie od stadium cyklu. Wyniki PI grupy COC i grupy bez-COC nie różniły się znamiennie statystycznie w przypadkach młodszych pacjentek. Kobiety stosujące COC wykazywały podwyższoną aktywność proliferacji na początku cyklu menstruacyjnego. Obserwowana zmiana  aktywności proliferacji może mieć związek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka piersi podczas stosowania COC.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Breast J. 2008 Jul 24.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze