Zaloguj
Reklama

Wycięcie mięśniaka podczas cesarskiego cięcia.

Autorzy: Kaymak O et al.
Wycięcie mięśniaka podczas cesarskiego cięcia.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była ocena wyników wycięcia mięśniaka podczas cesarskiego cięcia oraz porównanie ich z wynikami grupy kontrolnej.

Reklama

W badanej grupie znalazło się 40 pacjentek, którym podczas cesarskiego ciecia usunięto mięśniaki, a ich wyniki porównano z grupą kontrolną składającą się z 80 kobiet z mięśniakami, którym wykonano samo cesarskie cięcie.

Średnia wielkość usuniętego mięśniaka wahała się od 8,1+/-4,7 cm (zakres od 3-25 cm), a w grupie kontrolnej wielkości te wynosiły 5,7+/-2,7 (zakres 2-14 cm). Ilość przypadków krwotoków w badanej grupie wynosiła 12,5% w porównaniu do 11,3% w grupie kontrolnej. Nie zaobserwowano także znaczących różnic w ilości przypadków występowania infekcji pooperacyjnej i częstości transfuzji krwi pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną.

Wycięcie mięśniaka w czasie zabiegu cesarskiego cięcia nie zawsze jest procedurą zagrażającą życiu pacjentki i zazwyczaj może być wykonane bez poważniejszych powikłań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Int-J-Gynaecol-Obstet. 2005 May; 89(2): 90-3

Reklama
(0)
Komentarze