Zaloguj
Reklama

Wyniki badań nastroju związanych ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej

Autorzy: Onalan G et al.
Wyniki badań nastroju związanych ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej
Fot. ojoimages
(5)

Istnieje niewiele informacji na temat długoterminowego oddziaływania hormonalnej terapii zastępczej i stężenia cholesterolu na zmiany nastroju w okresie menopauzy.

Reklama

W przedstawionej pracy autorzy zbadali, czy stężenie lipidów we krwi wpływa na zmiany nastroju w okresie menopauzy oraz ocenili długofalowy wpływ skojarzonej hormonalnej  terapii zastępczej  (HRT) na objawy depresji wśród kobiet po menopauzie. 286 kobiet przechodzących menopauzę podzielono na cztery grupy w zależności od rodzaju zastosowanej terapii:

  1. sprzężony estrogen koński (CEE) w dawce 0,625 mg plus octan medroksyprogesteronu (MPA) w dawce 2,5 mg;  
  2. CEE  0,625 mg plus MPA 5 mg 
  3. tibolon (tibolone) 2,5 mg  (selektywny regulator aktywności tkankowej estrogenów)
  4. wapń (Ca) 1,000 mg. 

Oceniono pacjentki za pomocą skali depresji Becka (Beck Depression Inventory -BDI) oraz stężenie lipoprotein we krwi  przed oraz po 12 miesięcznej kuracji  HRT oraz suplementacji wapniem.

Wyniki oceny BDI nie były związane z profilem lipidowym. Autorzy porównali dwie podgrupy pacjentek z początkowym wynikiem BDI  0-14 (prawidłowy wynik oceny nastroju)  w celu oceny możliwego powiązania pomiędzy profilem lipidowym a nastrojem. Po terapii pierwsza podgrupa pacjentek wykazała podwyższone wyniki BDI  od 15 do 30 (łagodna depresja)  a druga podgrupa wykazała niezmieniony profil BDI (0-14).

Stężenie całkowitego cholesterolu, lipoprotein o dużej gęstości, lipoprotein o małej gęstości oraz indeks masy ciała były podobne w obu tych grupach. Wyniki BDI w grupie leczonej HRT, w porównaniu do grupy z podawanym Ca, znacznie obniżyły się po okresie 12 miesięcy kuracji. Nie zaobserwowano żadnych korelacji pomiędzy wynikami BDI a profilem lipidowym zarówno przed jak i po ciągłym leczeniu HRT lub suplementacji Ca.

Ciągła forma zastępczej terapii hormonalnej, CEE +MPA oraz tibolon, ma nadrzędny długotrwały wpływ na wyniki oceny nastroju w okresie menopauzy. Należy rozważać decyzję o zastosowaniu HRT biorąc pod uwagę objawy menopauzy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Tohoku-J-Exp-Med. 2005 Nov; 207(3): 223-31

Reklama
(5)
Komentarze