Zaloguj
Reklama

Wyniki ciążowe kobiet z białkomoczem bez nadciśnienia w II połowie ciąży.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wyniki ciążowe kobiet z białkomoczem bez nadciśnienia w II połowie ciąży.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej płodów kobiet nie mających problemów z nadciśnieniem, będących w pojedynczej ciąży, u których wystąpił białkomocz w II połowie ciąży.

Reklama

W grupie badanej zebrano 79 pacjentek z białkomoczem i/lub nadciśnieniem będących w 20 tygodniu ciąży lub wyżej. Uwagę skupiono na tygodniu ciąży, w którym wystąpił białkomocz (> 0,3 g/dobę) i/lub nadciśnienie.

U 37 kobiet (47%) wystąpił nowo wykryty białkomocz (> 0,3 g/dobę) przy braku nadciśnienia, u 33 pacjentek wystąpiło nowo wykryte nadciśnienie bez białkomoczu, a u pozostałych 9 zaobserwowano równoczesne występowanie białkomoczu i nadciśnienia (11%). U 19 pacjentek (51%) z grupy kobiet z białkomoczem bez nadciśnienia oraz 5 (15%) z grupy z nadciśnieniem bez białkomoczu nastąpiła progresja do stanu przedrzucawkowego (P=0,002).

U kobiet z nowo wykrytym białkomoczem bez występowania nadciśnienia istnieje większe prawdopodobieństwo progresji do stanu przedrzucawkowego w porównaniu do kobiet ze wstępnym rozpoznaniem nadciśnienia ciążowego, ponadto prawdopodobieństwo takiej progresji może być wyższe wśród kobiet z wcześniej występującą już chorobą.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Perinatal Medicine, Sep 2008, Volume 36, Number 5

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze