Zaloguj
Reklama

Wyniki ciążowe pacjentek z cukrzycą ciążową po zabiegu restrykcji objętości żołądka (BS).

Autorzy: Eyal Sheiner et al.
Wyniki ciążowe pacjentek z cukrzycą ciążową po zabiegu restrykcji objętości żołądka (BS).
Fot. wikimedia
(5)

Celem pracy była analiza wyników ciążowych pacjentek z cukrzycą ciążową rodzących w okresie od 1988 do 2002. Przeprowadzono analizę porównawczą pacjentek po BS z pacjentkami bez zabiegu.

Reklama

Do obliczeń statystycznych zastosowano technikę Mantel-Haenszel’a oraz model wielozmiennej regresji logistycznej. W okresie badania mało miejsce 8014 porodów kobiet z cukrzycą ciążową. W grupie tej 28 pacjentek przeszło uprzednio BS. Większość z 28 pacjentek przeszła zabiegi restrykcyjne (n=26) oraz zabiegi redukujące wchłanianie pokarmów (n=2). Zabiegi te głównie polegały na opaskowaniu żołądka (n=16). Średnie stężenie hemoglobiny A1c oraz glukozy mierzone na czczo było porównywalne pomiędzy dwoma grupami.

Nie zaobserwowano znaczących różnic w charakterystykach położniczych lub w wynikach ciążowych pomiędzy pacjentkami z obu grup (grupa po zabiegu i grupa kontrolna). Wyjątek dotyczył tylko wyższych współczynników leczenia niepłodności (21,4% versus 5,5%). Zauważono, przy analizowaniu parametrów nierództwa oraz wieku matki, znaczące powiązanie pomiędzy operacją BS a leczeniem niepłodności. Wyniki okołoporodowe obu grup nie różniły się znacząco (były porównywalne) biorąc pod uwagę takie powikłania jak zgony okołoporodowe, wady wrodzone, niska punktacja Agar w 1 i 5 minucie. Autorzy wnioskują, że wcześniejszy zabieg BS u pacjentek z cukrzycą ciążową nie jest związany z niekorzystnymi wynikami okołoporodowymi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol 194, Issue 2, February 2006, Pages 431-435

Reklama
(5)
Komentarze