Zaloguj
Reklama

Wyniki okołoporodowe ciąż pojedynczych (12021 przypadków) oraz ciąż bliźniaczych (3108 przypadków) po rozrodzie wspomaganym innym niż IVF.

Autorzy: Willem Ombelet et al.
Wyniki okołoporodowe ciąż pojedynczych (12021 przypadków) oraz ciąż bliźniaczych (3108 przypadków) po rozrodzie wspomaganym innym niż IVF.
Fot. panthermedia
(0)

W porównaniu do wyników okołoporodowych ciąż poczętych naturalnie, wyniki ciąż będących rezultatem wspomaganych technik rozrodu (ART) są gorsze. W pracy skupiono się na badaniach związanych z potencjalnym ryzykiem oddziaływania ART innym niż IFV na stan zdrowia w okresie okołoporodowym.

Reklama

W badaniu wzięły udział dwie grupy pacjentek: grupa kobiet, które zaszły w ciąże w wyniku kontrolowanej stymulacji jajników (COS), z lub bez sztucznej inseminacji (AI) oraz grupa kobiet w ciąży poczętej w sposób naturalny.

W celu przeanalizowania różnic w wynikach okołoporodowych ciąż pojedynczych i mnogich posłużono się danymi pochodzącymi ze szpitali na terenie Belgii w okresie od stycznia 1993 do grudnia 2003. W grupie badanej zebrano 12021 ciąż pojedynczych oraz 3108 ciąż bliźniaczych. Pacjentki z ciążą poczętą naturalnie analizowano pod względem: wieku matki, ilości ciąż, płci płodu oraz roku narodzin. Głównymi analizowanymi parametrami były: długość ciąży, masa urodzeniowa, zachorowalność okołoporodowa oraz śmiertelność okołoporodowa.

Uzyskane wyniki wykazały dla ciąż pojedynczych COS/AI znacząco wyższą ilość przypadków przedwczesnego porodu (<32 i <37 tydzień), niskiej i bardzo niskiej masy urodzeniowej, częstszą potrzebę przeniesienia na oddział intensywnej opieki dla noworodków oraz największą ilość chorobowości noworodków.

Ciąże bliźniacze będące rezultatem COS/AI wykazały podwyższoną ilość przypadków śmierci noworodków, towarzyszącego zespołu zaburzeń oddechowych i zaburzeń wentylacji płuc. Po wykluczeniu ciąż bliźniaczych z płodami tej samej płci, ciąże bliźniacze COS/AI wykazywały najwyższe ryzyko skrajnego wcześniactwa oraz bardzo niskiej masy urodzeniowej. Podsumowując, ciąże pojedyncze i bliźniacze poczęte w wyniku COS/AI zajmują znacznie gorszą pozycję w porównaniu do ciąż poczętych naturalnie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Scientific Board of the Flemish Society of Obstetrics and Gynaecology, St Niklaa, Brussels

Reklama
(0)
Komentarze