Zaloguj
Reklama

Wyniki przeprowadzenia prenatalnego badania ultrasonograficznego wykrywającego pojedynczą tętnicę pępowinową.

Autorzy: Cristina MP et al.
Wyniki przeprowadzenia prenatalnego badania ultrasonograficznego wykrywającego pojedynczą tętnicę pępowinową.
Fot. iStock
(0)

Praca opisuje badania związane z wynikami okołoporodowymi w badanej populacji, związanymi z prenatalną diagnozą ultrasonograficzną pojedynczej tętnicy pępkowej (SUA).

Reklama

Zmiana ta jest związana z wadami rozwojowymi płodu, nieprawidłowościami w chromosomach oraz gorszymi wynikami okołoporodowymi. Wśród 5987 ciężarnych kobiet, u których przeprowadzono badanie USG w 20 tygodniu ciąży, zdiagnozowano 40 przypadki SUA, co stanowiło 0,7% częstości zachorowań. 84,6% w tych 40 przypadkach, stanowiło ciąże bez powikłań w czasie porodu, a u pozostałych 15,4 % wystąpiły wady rozwojowe i/lub nieprawidłowości chromosomalne. Wszystkie przypadki z poważnymi wrodzonymi wadami rozwojowymi towarzyszącymi SUA zostały wykryte przed porodem. Śmierć okołoporodowa występowała w 5% wśród płodów z SUA.

Wykrycie przy pomocy badania USG występowania SUA pociąga za sobą szereg dalszych szczegółowych badań w poszukiwaniu innych powiązanych wad rozwojowych. W przypadkach gdzie nie wykryto SUA ryzyko wystąpienia nieprawidłowości chromosomalnych jest niskie, pod warunkiem, że nie jest to pacjentka o wysokim ryzyku wystąpienia takich wad.

Autorzy wnioskują, że wzrost i dobrostan płodu muszą być dokładnie monitorowane w okresie ostatnich 3 miesięcy do porodu nawet, gdy badanie USG nie wykazuje żadnych innych powiązanych zmian z SUA.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Acta-Obstet-Gynecol-Scand. 2005 Nov; 84(11): 1068-74

Reklama
(0)
Komentarze