Zaloguj
Reklama

Wyniki reprodukcyjne po przeszczepie tkanki jajnikowej.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wyniki reprodukcyjne po przeszczepie tkanki jajnikowej.
Fot. ojoimages
(5)

Pomimo dużego zainteresowania przeszczepami tkanki jajnikowej (z ang. OTT), stosowanych podczas  procedur zachowania płodności, do chwili obecnej nie ma dostępnych szczegółowych wyników badań związanych z  jej skutecznością. W pracy opisano funkcje reprodukcyjne po zabiegu OTT wykonanym w celu zachowania płodności u kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia zespołu przedwczesnego wygasania czynności jajników (premature ovarian failure - POF).

Reklama

W badaniu źródłem danych były następujące bazy naukowe: Medline, EMBASE, Czochrane Systematic Reviwes, CENTRAL, Web of Science oraz Scopus, w których szukano informacji dotyczących badań nad wynikami reprodukcyjnymi po OTT obejmujących okres do czerwca 2007. Kobiety, u których zanotowano stężenie FSH > 30 IU/l w okresie przeprowadzania OTT włączono do badania meta-analizy w celu oceny czasu potrzebnego do odnowienia prawidłowego funkcjonowania jajników (z ang. ROF). Drugorzędowy punkt końcowy badania obejmował: krótkookresową (<12 miesięcy) i długookresową (>12 miesięcy) czynność jajników (OVF) oraz wystąpienie ciąży po procedurze OTT.

W pracy zebrano dane z 25 raportów obejmujących 46 przypadków . U 27 pacjentek przeprowadzono OTT jako terapię POF, w kolejnych 15 przypadkach  procedurę tą wykonano w celu niedopuszczenia do POF, w 2 przypadkach w celu leczenia niepłodności oraz nieplanowanie u jednej pacjentki. U 23 kobiet z FSH>30 w czasie przeprowadzania OTT, OVF odnowiło się w medianie czasu ROF 120 dni (zakres 60-244).  W okresie 6 miesięcy po ROF u 4 pacjentek wystąpiła nawrotowa niewydolność jajników.

Nie ma wystarczającej ilości wyników badań aby oszacować długookresowy OVF (>12 miesięcy).

Wstępne podsumowania wskazują  w przypadku świeżych przeszczepów na podwyższone prawdopodobieństwo powrotu OVF  oraz zmniejszone prawdopodobieństwo nawrotu niewydolności jajników w porównaniu do wyników przeszczepów po  krioprezerwacji (HR 2,44 (95% CI 0,92,6,49) oraz 0,47 (95% CI 0,18, 1,12)). Ilość zajść w ciążę w badanej grupie wynosiła 37% (95% CI 19,60).

Przeszczep tkanki jajnikowej może odnowić OVF w przypadkach występowania POF; jednakże skuteczność OTT z użyciem tkanki krioprezerwowanej nie jest równoważne z świeżymi przeszczepami. Konieczne jest przeprowadzenie badania wieloośrodkowego z odpowiednim okresem obserwacyjnym w celu uzyskania wiarygodnych danych  o potencjalnych korzyściach opisywanej procedury.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Human Reproduction, 2008.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze