Zaloguj
Reklama

Występowanie lęku i stresu w okresie poporodowym u kobiet

Występowanie lęku i stresu w okresie poporodowym u kobiet
Fot. Pantherstock
(0)

Depresja poporodowa zwróciła uwagę badaczy i lekarzy, jednak mało miejsca poświęcono stresowi oraz lękowi w tym okresie. Depresja jest traktowana jako główna cecha kliniczna złego funkcjonowania w czasie po urodzeniu dziecka.  Symptomy lęku zaliczają się do diagnozy depresji, ale lęk może tez występować przy braku depresji. Potrzeba rozróżnienia między depresją poporodową i lękiem oraz rozpoznania, gdzie depresja i lęk współwystępują. W przeprowadzonych w Melbourne Australia badania pokazały, że spośród kobiet, które niedawno urodziły dziecko, u 25% kobiet może wystąpić depresja, u 16% stwierdzono depresję, u 10% wykazano symptomy lęku i stresu bez obecności depresji, u 13% lęk występował samodzielnie lub w połączeniu z depresją. Obserwuje się występowanie lęku i stresu w okresie poporodowym, niezależnie od depresji, co wskazuje na wagę objęcia psychologiczna diagnozą nie tylko ze względu na możliwość wystąpienia depresji poporodowej. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • BMC Psychiatry 2006, 6:12

Reklama
(0)
Komentarze